POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

NOWE OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE

NOWE OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE

Data publikacji: 07-08-2023

Daleko idące zmiany uwarunkowań rynkowych, cyfryzacja, postęp technologiczny, sytuacja geopolityczna i jej wpływ na możliwości realizacji zleceń, nowe regulacje prawne i związane z tym wyzwania, te wszystkie okoliczności spowodowały, iż po dwunastu latach od opublikowania poprzedniej wersji, doczekaliśmy się nowej odsłony tj. Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2022 („OPWS”) Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. OPWS w

Więcej

KONSEKWENCJE IMPLEMENTOWANIA DYREKTYWY WORK – LIFE BALANCE

Data publikacji: 31-07-2023

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa], która dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym

Więcej

CZY OBOWIĄZUJĄCE PRAWO PRACY PORADZI SOBIE Z POSTĘPUJĄCĄ CYFRYZACJĄ I AUTOMATYZACJĄ?

Data publikacji: 26-07-2023

W ostatnim czasie informacje o sztucznej inteligencji (z ang. Artificial Intelligence, dalej: AI), w tym o ChacieGPT zalały Internet i prasę. Najbardziej palącymi problemami związanymi z cyfryzacją są kwestie RODO (co z danymi uzyskanymi przez ChatGPT, kto jest ich administratorem, co z danymi przekazywanymi poza EOG) oraz kwestie praw autorskich (kto jest autorem treści wytwarzanych

Więcej

FUNDACJA RODZINNA – ROZWIĄZANIE DLA FIRM RODZINNYCH

Data publikacji: 18-07-2023

W dniu 22 maja 2023 roku weszła w życie ustawa z dnia 21 lutego 2023 r. o fundacji rodzinnej [dalej: Ustawa], która ma zapewnić kontynuację prowadzenia przedsiębiorstwa przez kilka pokoleń, poprzez: gromadzenie mienia, zarządzanie nim w interesie beneficjentów oraz spełniania świadczeń na rzecz beneficjentów. I. Utworzenie fundacji rodzinnej Zgodnie z przepisem art. 21 Ustawy, do

Więcej

PRZEJRZYSTE I PRZEWIDYWALNE WARUNKI PRACY

Data publikacji: 17-07-2023

W dniu 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 641), na mocy której wdrożono do polskiego porządku prawnego m.in. dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r.

Więcej

PRZEGLĄD PRAWNY 2023

Data publikacji: 06-07-2023

Przedstawiamy Wam drugą edycję Naszego Przeglądu Prawnego – wydanie lipiec 2023. Przegląd jest omówieniem bieżących zagadnień prawnych, z którymi warto się zapoznać – a my zapewniamy przejrzyste opracowanie wraz z komentarzem naszych specjalistów. Rok 2023 stoi pod znakiem dużej reformy prawa pracy. W aktualnym wydaniu Przeglądu omawiamy implementację do krajowego porządku prawnego dwóch unijnych dyrektyw:

Więcej

e-Doręczenia – co będą oznaczać dla przedsiębiorców?

Data publikacji: 01-03-2023

E-Doręczenia zostały wprowadzone na podstawie Ustawy z dnia 18 listopada 2020 roku o doręczeniach elektronicznych, która weszła w życie 5 października 2021 r. [dalej: „Ustawa”]. Usługa e-doręczeń zakłada otrzymywanie i wysyłanie korespondencji bez konieczności korzystania z papierowej wersji dokumentów. Ponadto jest ona równoważna prawnie z tradycyjną przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru. Dodatkowo ich założeniem jest

Więcej

SKRÓCENIE TYGODNIA PRACY DO 35 GODZIN

Data publikacji: 08-12-2022

Grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Celem regulacji jest skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. Skrócenie tygodnia pracy – uzasadnienie projektu W uzasadnieniu projektu wskazano, iż proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na stan

Więcej

OFERTA NABYCIA/OBJĘCIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. – ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Data publikacji: 26-10-2022

Pomimo niedawnej obszernej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [dalej: k.s.h.], ustawodawca zdecydował o kolejnych  zmianach ustawy, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom [dalej: Ustawa]. I. Wprowadzone zakazy Przepis art. 48 pkt 1 oraz 2

Więcej

DYREKTYWA CSDD – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORSTW

Data publikacji: 10-10-2022

Obecnie wiele uwagi poświęca się kwestiom związanym z podejmowaniem przez przedsiębiorstwa działań zapobiegających oraz łagodzących negatywne skutki prowadzonej działalności w obszarach naruszeń praw człowieka oraz degradacji środowiska, takich jak praca dzieci, praca przymusowa, nieprzestrzeganie standardów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, deforestacja, brak dostępu do czystej wody pitnej czy zanieczyszczenia gleby. Z tych też względów

Więcej