POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

DYREKTYWA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW PLATFORMOWYCH

DYREKTYWA DOTYCZĄCA PRACOWNIKÓW PLATFORMOWYCH

Data publikacji: 19-04-2024

Dynamiczny rozwój gospodarki cyfrowej w ostatnich latach przyniósł ze sobą nowe wyzwania związane z prawami pracowników w sektorze platformowym. W odpowiedzi na te wyzwania Rada EPSCO na posiedzeniu w Brukseli przyjęła nową Dyrektywę w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Prace nad treścią Dyrektywy trwały od 2021 r. Dyrektywa narzuca szereg zasad dotyczących

Więcej

EUROPEJSKI PLAN DZIAŁANIA W ZAKRESIE ENERGII WIATROWEJ

Data publikacji: 27-10-2023

W dniu 24 października 2023 r. Komisja Europejska przedstawiła „European Wind Power Action Plan” [dalej: „Plan Działania”] stanowiący wytyczne działań, które mają zmierzać do przyspieszenia rozwoju energetyki wiatrowej w Europie. Plan Działań stanowi długo wyczekiwany plan wsparcia energetyki wiatrowej i ma wzmocnić konkurencyjność europejskiej produkcji energii wiatrowej, zwłaszcza w walce z producentami z Chin. Plan

Więcej

ZMIANY W PRAWIE O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

Data publikacji: 26-10-2023

W październiku wszedł w życie pakiet nowych regulacji odnoszących się do działalności i rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii w Polsce (OZE), które zostały przyjęte ustawą z dnia 17 sierpnia 2023 o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja prawa odnawialnych źródeł energii służy wdrażaniu w Polsce przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Więcej

KSeF – KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR, CZYLI USZCZELNIANIA SYSTEMU PODATKOWEGO CIĄG DALSZY

Data publikacji: 16-10-2023

Już od 1 lipca 2024 roku gros przedsiębiorców będzie obarczonych nowym obowiązkiem, wprowadzonym ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa]. Obowiązkiem będą objęci wszyscy podatnicy, oprócz podatników zwolnionych przedmiotowo oraz podmiotowo z VAT, dla których korzystanie z KSeF  obowiązkowe będzie

Więcej

TYPOWE WYŁĄCZENIA POUFNOŚCI W UMOWACH NDA

Data publikacji: 04-09-2023

Informacja jest tlenem współczesności. Przesącza się przez mury zwieńczone drutem kolczastym, przenika przez naelektryzowane granice. Zacytowany fragment wystąpienia Ronalda Regana oddaje wagę wiadomości w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jest niezbędna do podejmowania trafnych decyzji – a przez to wartościowa – ma jednak tendencję do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się.  Rozumiejąc rolę informacji prawodawcy starają się ją chronić. Regulacje

Więcej

PRZEGLĄD PRAWA PRACY 2023

Data publikacji: 31-08-2023

Rok 2023 jest rokiem bogatym w nowelizacje z zakresu prawa pracy. W Przeglądzie Prawa Pracy 2023 przedstawiamy najważniejsze zmiany z punktu widzenia zarówno pracodawców jak i pracowników, w tym zmiany wdrażające dyrektywy unijne do polskiego systemu prawnego. Z uwagi na znaczną ilość zmian legislacyjnych, nie jest możliwe ich wyczerpujące przedstawienie w ramach jednego opracowania, dlatego

Więcej

KRYTERIA DOBORU PRACOWNIKÓW PRZY ZWOLNIENIACH GRUPOWYCH

Data publikacji: 28-08-2023

Dobór pracowników przy zwolnieniach nie jest zadaniem prostym. Istnieją jednak przepisy, które to regulują. Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników[1]. Dają one pracodawcy pewien poziom swobody w zakresie wyboru tego, którzy pracownicy zostają objęci zwolnieniem. Pracodawca musi jednak wyjaśnić kryterium doboru pracowników

Więcej

WALORYZACJA KONTRAKTÓW

Data publikacji: 21-08-2023

Znacząca większość zawieranych kontraktów  charakteryzuje się rozciągnięciem ich realizacji w czasie, a tym samym pomiędzy momentem przygotowania ofert, a faktycznym momentem rozpoczęcia oraz realizacji umów upływa zazwyczaj znaczny okres. Powoduje to zwiększenie prawdopodobieństwa zaistnienia pewnych zdarzeń, które bezpośrednio lub pośrednio powodują nieadekwatność w zakresie wzajemnych świadczeń stron. W okresie ostatnich kilku lat problem ten stał

Więcej

NOWE OGÓLNE POLSKIE WARUNKI SPEDYCYJNE

Data publikacji: 07-08-2023

Daleko idące zmiany uwarunkowań rynkowych, cyfryzacja, postęp technologiczny, sytuacja geopolityczna i jej wpływ na możliwości realizacji zleceń, nowe regulacje prawne i związane z tym wyzwania, te wszystkie okoliczności spowodowały, iż po dwunastu latach od opublikowania poprzedniej wersji, doczekaliśmy się nowej odsłony tj. Ogólnych Polskich Warunków Spedycyjnych 2022 („OPWS”) Polskiej Izby Spedycji i Logistyki. OPWS w

Więcej

KONSEKWENCJE IMPLEMENTOWANIA DYREKTYWY WORK – LIFE BALANCE

Data publikacji: 31-07-2023

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa], która dotyczy wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień m.in. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie równowagi między życiem zawodowym

Więcej