POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

DYREKTYWA OMNIBUS

DYREKTYWA OMNIBUS

Data publikacji: 12-09-2022

Mając na uwadze stan zaawansowania prac nad implementacją do polskiego porządku prawnego założeń Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniająca dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta (Dz. Urz. UE

Więcej

KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY

Data publikacji: 11-08-2022

W dniu 7 czerwca 2022 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Projekt zmierza do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach,

Więcej

CZY WPROWADZENIE SYSTEMU NO-FAULT TO DOBRE ROZWIĄZANIE?

Data publikacji: 08-08-2022

Temat systemu no-fault powrócił wraz z projektem zmian w Kodeksie karnym, który w dniu 22 lutego br. wpłynął do Sejmu, a nad którym obecnie obraduje Senat. Jedną z proponowanych zmian we wspomnianym projekcie jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci – z kary wynoszącej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia

Więcej

NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH – PRAWO HOLDINGOWE

Data publikacji: 06-07-2022

Kontynuując tematykę poruszoną w poprzedniej publikacji (Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – zmiany w radach nadzorczych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością), dziś przybliżymy nowe regulacje z zakresu prawa holdingowego wprowadzone ustawą z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) [dalej: Ustawa zmieniająca].

Więcej

PRACA ZDALNA W KODEKSIE PRACY – PROJEKT USTAWY

Data publikacji: 04-07-2022

Obecnie trwają prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, który między innymi przewiduje wprowadzenie na stałe do Kodeksu pracy regulacji dotyczących pracy zdalnej. Praca zdalna ma zastąpić dotychczas funkcjonującą telepracę, która zgodnie z proponowanymi rozwiązaniami będzie mogła być stosowana nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od dnia

Więcej

CZY SYGNALIŚCI DOCZEKAJĄ SIĘ WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY ZAPEWNIAJACEJ IM OCHRONĘ PRAWNĄ?

Data publikacji: 13-06-2022

O planach wdrożenia unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do polskiego porządku prawnego pisaliśmy już w artykule z 12.11.2021 r., link do strony: https://www.wgolegal.pl/juz-wkrotce-ochrona-sygnalistow-w-polskim-systemie-prawnym/ Przypomnijmy więc, że Polska zobowiązana była do jej wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021 r.

Więcej

ZMIANY W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data publikacji: 10-06-2022

W dniu 4 kwietnia 2022 roku, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) [dalej: Ustawa zmieniająca]. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim kompleksową regulację dotyczącą prawa holdingowego, a także zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w spółkach

Więcej

WZMOCNIENIE OCHRONY NABYWCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

Data publikacji: 24-05-2022

W miejsce ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym . W uzasadnieniu projektu nowej ustawy deweloperskiej wskazano,

Więcej

OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW – NOWELIZACJA USTAWY O ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM

Data publikacji: 20-03-2022

W dniu 12 marca 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). Specustawa co do zasady obowiązuje z mocą wsteczną od dnia 24 lutego 2022 r. Wraz z rozwiązaniami przyjętymi w

Więcej

PRAWA OBYWATELI UKRAINY

Data publikacji: 15-03-2022

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, do dnia dzisiejszego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napłynęło już ponad 1,7 mln osób, dotychczas zamieszkujących terytorium Ukrainy. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba osób, które zdecydują się w najbliższych dniach na przekroczenie wschodniej granicy naszego Państwa, bowiem liczba osób szukająca pomocy na terytorium państwa polskiego jest

Więcej