POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

KSeF – KRAJOWY SYSTEM e-FAKTUR, CZYLI USZCZELNIANIA SYSTEMU PODATKOWEGO CIĄG DALSZY

Data publikacji: 16-10-2023

Już od 1 lipca 2024 roku gros przedsiębiorców będzie obarczonych nowym obowiązkiem, wprowadzonym ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw [dalej: Ustawa]. Obowiązkiem będą objęci wszyscy podatnicy, oprócz podatników zwolnionych przedmiotowo oraz podmiotowo z VAT, dla których korzystanie z KSeF  obowiązkowe będzie dopiero od 1 stycznia 2025 roku.

Wskazana regulacja ma na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce, poprzez wprowadzenie centralizacji rejestracji faktur w Krajowym Systemie e-Faktur.

Ten obowiązek polegać będzie na konieczności wystawiania ustrukturyzowanych faktur w formie elektronicznej (format .xml). Wystawianie i otrzymywanie faktur będzie odbywało się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego – KseF. Otrzymanie faktury będzie się wiązało z koniecznością jej akceptacji przez odbiorcę. W przypadku, gdy nabywcą będzie podmiot nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, faktura ustrukturyzowana będzie udostępniana nabywcy w sposób z nim uzgodniony.

Obowiązek nie będzie dotyczył m.in. wystawiania faktur:

  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej ani stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju,
  • na rzecz nabywcy towarów lub usług będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej,
  • przez podatnika nieposiadającego siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju, który posiada stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym to stałe miejsce prowadzenia działalności nie uczestniczy w dostawie towarów lub świadczeniu usług, dla których wystawiono fakturę.

– w  tych przypadkach faktury będą wystawiane w sposób dotychczasowy, tj. w formie papierowej lub elektronicznej.

Dla każdego przedsiębiorcy konto w KSeF zostanie utworzone automatycznie, na podstawie jego numeru identyfikacji podatkowej (NIP), natomiast korzystanie z systemu będzie wymagało korzystania przez dany podmiot z narzędzi służących do weryfikacji tożsamości, tj.:

  • podpisu zaufanego lub
  • kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub
  • kwalifikowanej pieczęci elektronicznej lub
  • tokena KSeF.

W przypadku wystąpienia awarii KSeF, podatnik zobowiązany będzie wystawiać faktury w postaci elektronicznej zgodnie ze wzorem, z kolei w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia takiej awarii, podatnik będzie zobowiązany do przesłania ww. faktury do KSeF, w celu nadania jej numeru identyfikacyjnego.

Co do zasady, możliwe ma być zintegrowanie systemu księgowego przedsiębiorcy z KSeF – wówczas nie będzie on musiał logować się do KSeF przez stronę ministerstwa, przy czym zauważa się, że proces ten może być skomplikowany i wymagać czasu.

Radca prawny

Laura Mańkowska

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu