POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

O nas

BIZNES

Wierzymy w podejście „business first”. Rozumiemy wyzwania związane z prowadzeniem biznesu w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym otoczeniu. Wiemy, że zwinne zarządzanie wymaga nieszablonowych rozwiązań prawnych, a najlepsze efekty przynosi bliska współpraca prawnika z Klientem. Tak właśnie działamy.

Od ponad dekady świadczymy kompleksową usługę wsparcia prawnego biznesu działając na zlecenie polskich i zagranicznych przedsiębiorców w kluczowych sektorach gospodarki kształtując ramy prawne dla rozwoju prowadzonej przez nich działalności, umożliwiając realizację ich ambitnych planów i osiągania sukcesów rynkowych.

Współpracując z kancelariami zagranicznymi zapewniamy wsparcie prawne w projektach sięgających swym zakresem obszaru całej Europy i państw Ameryki Północnej i Południowej.

Nasza pomoc prawna obejmuje zarówno etap planowania i rozpoczynania aktywności gospodarczej, w tym tworzenia odpowiednich struktur dopasowanych do profilu i skali planowanej aktywności biznesowej, jak i pełne wsparcie w toku bieżącej działalności w szerokim zakresem zagadnień prawnych. Specjalizujemy się w przekształceniach złożonych struktur korporacyjnych oraz rynku fuzji i przejęć.

Usługi oferowane przez WGO Legal odnoszą się zarówno do wszelkich przejawów „zewnętrznej aktywności” przedsiębiorstwa (udział w spotkaniach i negocjacjach handlowych, reprezentacja przed urzędami i organizacjami, ochrona interesów w ramach postępowań sądowych i administracyjnych) jak również do „wymiaru wewnętrznego” (bieżąca obsługa prawna; przygotowywanie dokumentacji korporacyjnej, handlowej i pracowniczej; audyty; badania due diligence; opracowywanie dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych; doradztwo w zakresie wdrażania środków ochrony prawnej dotyczących cyberbezpieczeństwa). 

Radzimy kompleksowo, zwracając uwagę nie tylko na stronę prawną, ale również biznesową, aby w każdym przypadku wypracować najbardziej optymalne rozwiązanie dla naszych Klientów.

Obsługę prawną zapewniamy w językach polskim, angielskim i niemieckim.

TRANSPORT, SPEDYCJA I LOGISTYKA

Od wielu lat jesteśmy stale zaangażowani w obsługę prawną przedsiębiorstw działających na różnych płaszczyznach w międzynarodowym transporcie morskim, drogowym i kolejowym.

Wśród naszych Klientów są renomowani przewoźnicy, spedytorzy, agenci, operatorzy intermodalni, przeładowcy, linie żeglugowe, armatorzy oraz przedsiębiorcy zajmujący się budową i utrzymaniem infrastruktury transportowo-logistycznej.

Zajmujemy się w sposób kompleksowy opracowywaniem i weryfikacją dokumentacji umownej kształtującej różne aspekty współpracy w obszarze transportu spedycji i logistyki (umowy transportowe, magazynowe, spedycyjne).

Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy nabywaniu tytułów prawnych do nieruchomości (porty, magazyny, centra logistyczne, grunty inwestycyjne), środków transportu (statków, promów, urządzeń transportowych) oraz suprastruktury (sprzętu przeładunkowego, suwnic, żurawi).

Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji przedsięwzięć budowlanych (inwestycji drogowych, kolejowych i morskich), takich jak np. budowa hal magazynowych, terminali przeładunkowych czy bocznic kolejowych.

Wspieramy Klientów w związku z prowadzonymi postępowaniami reklamacyjnymi, dochodzeniem roszczeń i rozwiązywaniu sporów (polubownie lub przed sądami powszechnymi) zaistniałych na tle realizacji zawartych umów.

W ramach współpracy z organizacjami branżowymi, aktywnie uczestniczymy w konsultowaniu i opracowywaniu nowych rozwiązań prawnych branży TSL.

PRODUKCJA I HANDEL

Produkcja i handel stanowią krwiobieg gospodarki zaś wsparcie prawne konieczne jest w odniesieniu do całego spektrum zagadnień związanych z planowaniem, organizacją i realizacją procesu produkcyjnego a finalnie dystrybucją i sprzedażą wytworzonych produktów oraz ich marketingiem.

Dysponujemy wieloletnim doświadczeniem i wiedzą w odniesieniu do obsługi prawnej przedsiębiorstw produkcyjnych w branży przemysłowej, stoczniowej, elektrotechnicznej, energetycznej oraz medycznej.

Reprezentujemy przedsiębiorców koncentrujących swoją działalność na handlu towarami i usługami, tak w odniesieniu do sprzedaży hurtowej jak i detalicznej, prowadzących działalność stacjonarnie oraz online. Wspieramy Klientów funkcjonujących na różnych ogniwach łańcucha dostaw.  

Na każdym etapie dbamy o właściwe rozłożenie ryzyk i zabezpieczenie interesów prawnych naszych Klientów. Z właściwym wyczuciem poruszamy się po regulacjach prawnych dotyczących tych sektorów i wskazujemy Klientom najbardziej efektywne rozwiązania skrojone do ich potrzeb.

IT I NOWE TECHNOLOGIE

Wspieramy aktywnie polskie i zagraniczne firmy z branży IT i nowych technologii, zarówno na etapie ich tworzenia jak i we wszelkich aspektach związanych z rozwojem ich działalności

Dzięki codziennej pracy z producentami gier komputerowych, aplikacji, utworów audiowizualnych pewnie poruszamy się w regulacjach prawnych dotyczących praw autorskich i pokrewnych. Z perspektywy naszych Klientów kluczowe jest, że rozumiemy ich otoczenie biznesowe zapewniając bezpieczeństwo ich  innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie doboru formy prawnej, relacji z inwestorami oraz ukształtowania zasad współpracy wewnątrz firmy.

Opracowujemy: kompleksową dokumentację związaną z transferem  praw autorskich do oprogramowania, umowy licencyjne i regulaminy świadczenia usług.

Pomagamy w zabezpieczeniu i prawidłowym zarządzaniu prawami własności intelektualnej. Doradzamy przy sporach wynikających z naruszenia praw autorskich.

Dokonujemy zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach: krajowym (Urząd Patentowy RP), wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante), międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie).

Jesteśmy autorami szeregu publikacji i prelegentami szkoleń z zakresu IT i praw własności intelektualnej.