POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)

POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)

Data publikacji: 02-07-2017

POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)   Komisja Europejska zaakceptowała projekt aktu zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/ 2014 z 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego także rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych

Więcej

ZMIANA ZASAD ŚWIADCZENIA PRACY TYMCZASOWEJ W NIEMCZECH

Data publikacji: 08-05-2017

ZMIANA ZASAD ŚWIADCZENIA PRACY TYMCZASOWEJ W NIEMCZECH   Z dniem 01 kwietnia 2017 weszły w życie zmiany do ustawy regulującej kwestię tymczasowego użyczania pracowników [„Arbeitnehmerüberlassungsgesetz„, dalej: „AÜG”], które będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie całej branży, w tym polskiego personelu oraz przedsiębiorców działających na rynku niemieckim.   Zgodnie z deklarowanymi założeniami, nowelizacja przepisów ukształtowana została,

Więcej

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017

Data publikacji: 16-04-2017

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017   Lata 2015-2016 odznaczyły się w historii niemieckiej branży spedycyjnej rozłamem, albowiem po raz pierwszy od 1927 roku przedstawiciele branży spedycyjno-logistycznej oraz przemysłowo – handlowej nie byli w stanie dojść do porozumienia w kwestii obowiązywania jednolitego wzorca tzw. Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. „ Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen”, w skrócie

Więcej