POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK

Data publikacji: 18-03-2020

W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę nr 1/2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (dalej: „Uchwała nr 1/2020”). Na podstawie Uchwały nr 1/2020 ustalono: wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych

Więcej

Kwarantanna a odpowiedzialność karna

Data publikacji: 17-03-2020

Z ostatnich komunikatów podawanych przez władze wynika, iż w najbliższym czasie obowiązkowa kwarantanna może objąć nawet 100.000 osób. Nie ulega wątpliwości, że zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 jest coraz bardziej realne. A co za tym idzie należy ściśle stosować się do zasad obowiązkowej kwarantanny. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 12

Więcej

MORSKIE KONTROLE GRANICZNE – ZALECENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MORSKIEJ

Data publikacji: 14-03-2020

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. poinformował, iż dniem 15 marca 2020 r., godz. 0:00 w związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i

Więcej

Incoterms 2020 – zmiana międzynarodowych reguł handlu

Data publikacji: 02-01-2020

Od 01 stycznia 2020 roku obowiązują Incoterms 2020, stanowiące praktyczne wytyczne dla importerów i eksporterów handlu światowego. Incoterms 2010 szybko się dezaktualizuje Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, Incoterms 2010 stają się coraz bardziej nieaktualne i nieprzystające do panujących warunków handlowych. W związku z tym Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce,

Więcej

Podatki marynarskie – stanowisko komisji europejskiej

Data publikacji: 19-12-2019

W dniu 16 grudnia 2019 r. Komisja Europejska w ramach propozycji złożonych przez Polskę, Cypr, Danię, Estonię i Szwecję, zatwierdziła pięć programów wsparcia transportu morskiego. Zmiany mają objąć m.in. podatki marynarskie. W ten sposób KE chce zachęcić armatorów do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność unijnego sektora transportu morskiego. Ponadto pozwolą na utrzymanie wysokiego

Więcej

SPECUSTAWA O BUDOWIE PORTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Data publikacji: 12-08-2019

W dniu 09 sierpnia 2019r. Sejm  uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Przyjęte przepisy pozwolą na szybką i nieskomplikowaną budowę planowanych obecnie „portów zewnętrznych”, a więc portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powstałych w wyniku zalądowienia tj. przez przekształcenie akwenu w ląd (docelowo : Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzy w

Więcej

Ustawa o portach i przystaniach przechodzi nowelizację

Data publikacji: 04-08-2019

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, 02 sierpnia br. Senat przyjął ją bez poprawek kierując do podpisu Prezydenta RP. Ustawa o portach i przystaniach: co się zmieni? Ustawa o portach i przystaniach – jakie zmiany? Nowe rozwiązania przewidują modyfikację istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich.

Więcej

Morski Fundusz Rozwoju – konsultacje projektu ustawy

Data publikacji: 30-03-2019

Morski Fundusz Rozwoju [„MFR”] ma powstać w formie spółki akcyjnej. Aktualnie trwają konsultacje społeczne na temat ustawy o MFR. Jej projekt opublikowano 29-ego listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Co zakłada ustawa o MFR? Czym jest morski fundusz rozwoju? Morski Fundusz Rozwoju – co to takiego? W ramach planowanego

Więcej

„PAKIET MŚP” – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data publikacji: 13-11-2018

W piątek 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet MŚP – pakiet ułatwień, oszczędności i przywilejów w prawie podatkowym i gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja niektórych ustaw, w których dokonano około 50 uproszczeń. Pakiet MŚP – najważniejsze ułatwienia Wprowadzone rozwiązanie zakłada, między innymi: możliwość wliczenia

Więcej

Pilotaż morski – planowane zmiany

Data publikacji: 21-07-2018

Zgodnie z nową regulacją pilotaż morski przejdzie zmiany. Modyfikacje prawne będą dotyczyły przepisów portowych oraz taryfy maksymalnych opłat za usługi pilotowe. Pilotaż morski – nowe projekty zarządzeń W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie: (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie

Więcej