POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Ustawa o portach i przystaniach przechodzi nowelizację

Data publikacji: 04-08-2019

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, 02 sierpnia br. Senat przyjął ją bez poprawek kierując do podpisu Prezydenta RP. Ustawa o portach i przystaniach: co się zmieni?

Ustawa o portach i przystaniach – jakie zmiany?

Nowe rozwiązania przewidują modyfikację istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich. Dzięki zmianom podmioty zarządzające portami uzyskają kompetencję do świadczenia usług portowych. Zakłada się ponadto daleko idące wzmocnienie pozycji prawnej podmiotów zarządzających portami w aspekcie gospodarki nieruchomościami znajdującymi się w granicach portów. Zmiany obejmą także formuły finansowania infrastruktury dostępowej do portów oraz system opłat portowych. Nowelizacja, zgodnie z uzasadnieniem, służy ponadto wdrożeniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 352. Rozporządzenie te ustanawia ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu