POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

NOWELIZACJA USTAWY O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH

Data publikacji: 04-08-2019

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, 02 sierpnia br. Senat przyjął ją bez poprawek kierując do podpisu Prezydenta RP. 

Nowe rozwiązania przewidują zmianę istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich albowiem podmioty zarządzające portami uzyskają kompetencję do świadczenia usług portowych. Zakłada się ponadto, daleko idące wzmocnienie pozycji prawnej podmiotów zarządzających portami w aspekcie gospodarki nieruchomościami znajdującymi się w granicach portów, zmiany formuły finansowania infrastruktury dostępowej do portów czy też zmianę obowiązującego systemu opłat portowych. Nowelizacja, zgodnie z uzasadnieniem, służy ponadto wdrożeniu rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/ 352 ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wyamgane