POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

„PAKIET MŚP” – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw

Data publikacji: 13-11-2018

W piątek 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet MŚP – pakiet ułatwień, oszczędności i przywilejów w prawie podatkowym i gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja niektórych ustaw, w których dokonano około 50 uproszczeń.

Pakiet MŚP – najważniejsze ułatwienia

Wprowadzone rozwiązanie zakłada, między innymi:

 1. możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu (zmiana korzystna dla przedsiębiorstw rodzinnych, dzięki której właściciel firmy będzie mógł uwzględnić wynagrodzenie wypłacane małżonkowi w kosztach uzyskania przychodu) czy jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do 5 mln zł  (nadwyżka tej kwoty byłaby rozliczana na dotychczasowych zasadach, jednak maksymalnie 50 % w jednym roku);

 2. zniesienie obowiązku okresowych szkoleń BHP pracowników najmniej wypadkowych branż (obniżenie kosztów funkcjonowania pracodawców);

 3. krócenie ze 150 do 90 dni – terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT;

 4. wprowadzenie statusu „małego podatnika”,, który uzyskają firmy o sprzedaży do 2 mln euro rocznie (aktualnie jest to 1,2 mln euro), co daje prawo ułatwień w amortyzacji, rzadszego obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT);

 5. zwolnienie podatkowe w CIT od niektórych dochodów alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) uzyskanych ze zbycia udziałów/akcji;

 6. zwolnienie z podatku wypłaconych od ubezpieczyciela kwot odszkodowań na odtworzenie zniszczonego majątku;

 7. ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych a także umożliwienie składania deklaracji drogą elektroniczną (zmiana ma dotyczyć podatków lokalnych);

 8. skrócenie do lat 5 okresu obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych, obecnie bezterminowego;

 9. deregulację niektórych obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, np. w kwestii zawieszania wykonywania działalności, czy też prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego;

 10. zmiany w funkcjonowaniu spółek z  ograniczoną odpowiedzialnością, polegające między innymi na: możliwości podejmowania wszystkich uchwał wspólników na odległość, w trybie obiegowym, określeniu reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości;

 11. wprowadzenie w przepisach rozwiązania jednoznacznie określającego skutki czynności prawnej dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki, co ma stanowić rozwiązanie zwiększające bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Kiedy wchodzi pakiet MŚP?

Zaproponowane rozwiązania w przeważającej większości zaczną obowiązywać w 2019 r., a poszerzenie kategorii tzw. „małego podatnika” – od 2020 r.

Aplikant radcowski Patrycja Szymańska

Radca Prawny Piotr Gajlewicz

WGO Legal – Kancelaria Prawna Szczecin

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu