POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Morski Fundusz Rozwoju – konsultacje projektu ustawy

Data publikacji: 30-03-2019

Morski Fundusz Rozwoju [„MFR”] ma powstać w formie spółki akcyjnej. Aktualnie trwają konsultacje społeczne na temat ustawy o MFR. Jej projekt opublikowano 29-ego listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Co zakłada ustawa o MFR? Czym jest morski fundusz rozwoju?

Morski Fundusz Rozwoju – co to takiego?

W ramach planowanego rozwiązania zakłada się utworzenie w formie spółki akcyjnej Morskiego Funduszu Rozwoju. Jego celem będzie – zgodnie z zapisem projektu – „finansowanie rozwoju podmiotów branży morskiej”. W praktyce oznacza to stymulowanie projektów inwestycyjnych w szeroko rozumianej gospodarce morskiej. Czyli MFR ma dotyczyć m.in. takich obszarów jak stocznie, porty i przystanie, żegluga, offshore czy ochrona środowiska morskiego. Ponadto projekt dotyczy rozwoju podmiotów sektora gospodarki morskiej.

MFR będzie wyspecjalizowanym, komercyjnym funduszem. Realizacja celu MFR nastąpi, między innymi, poprzez tworzenie funduszy inwestycyjnych bądź też bezpośrednie i pośrednie zaangażowanie finansowe w konkretne przedsięwzięcie inwestycyjne.

Mechanizm dźwigni finansowej w MFR

W uzasadnieniu do projektu napisano, iż ustawa zakłada wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej dla środków własnych podmiotów z sektora gospodarki morskiej i środków podmiotów wskazanych przez Ministra właściwego ds. gospodarki morskiej, które mogą zostać przeznaczone na inwestycje w rozwój gospodarki morskiej. Środki zainwestowane w kapitał MFR mają planowo pozwolić sfinansować inwestycje o wartości co najmniej dziesięciokrotnie wyższej.

Projekt ustawy wraz z uzasadnieniem jest do pobrania ze strony:

https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12318553/katalog/12552803#12552803

Według szacunków planowany termin przyjęcia ustawy to III kwartał 2019 r.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wyamgane