POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

SPECUSTAWA O BUDOWIE PORTÓW ZEWNĘTRZNYCH

Data publikacji: 12-08-2019

W dniu 09 sierpnia 2019r. Sejm  uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.

Przyjęte przepisy pozwolą na szybką i nieskomplikowaną budowę planowanych obecnie „portów zewnętrznych”, a więc portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powstałych w wyniku zalądowienia tj. przez przekształcenie akwenu w ląd (docelowo : Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzy w Gdyni, Głębokowodny Terminal Kontenerowy w Świnoujściu).

Zakładają one m.in. : (1) usprawnienie procedur opracowania decyzji lokalizacyjnych dla inwestycji, (2) zmiany w kwestiach właścicielskich i wywłaszczania użytkowników gruntów pod inwestycje, (3) uproszczenie przebiegu procedur powiadamiania użytkownika o wszczęciu odpowiedniego postępowania, (4) premie za szybsze wydanie gruntu, (5) wyłączenie niektórych przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, które mogłyby wydłużyć  procedurę, (6) ograniczenie praw właścicielskich do nieruchomości, z których będą czasowo chcieli skorzystać inwestorzy.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu