POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

OFERTA NABYCIA/OBJĘCIA UDZIAŁÓW W SP. Z O.O. – ZMIANY W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

Data publikacji: 26-10-2022

Pomimo niedawnej obszernej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych [dalej: k.s.h.], ustawodawca zdecydował o kolejnych  zmianach ustawy, które wprowadzone zostaną ustawą z dnia 7 lipca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom [dalej: Ustawa].

I. Wprowadzone zakazy

Przepis art. 48 pkt 1 oraz 2 Ustawy wprowadził do k.s.h. dwie nowe jednostki redakcyjne:

  • 1821 k.s.h., stanowiący iż oferta nabycia udziałów w spółce nie może być składania nieoznaczonemu adresatowi (§ 1), a także że nabycie udziałów w spółce nie może być promowane przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata (§ 2) oraz
  • 2571 k.s.h., stanowiący iż oferta objęcia nowych udziałów w spółce nie może być składana nieoznaczonemu adresatowi (§ 1), a także że objęcie nowych udziałów w spółce nie może być promowane przez kierowanie reklamy lub innej formy promocji do nieoznaczonego adresata.

Pomimo, iż oba przepisy mają niemalże tożsame brzmienie (jedyna różnica obejmuje podkreślone słowa), to jednak zostały umieszczone w różnych rozdziałach działu I, tytułu III k.s.h. Przepis art. 1821 k.s.h. znajduje się w rozdziale 2 – Prawa i obowiązki wspólników, z kolei art. 2571 k.s.h. znajduje się w rozdziale 4 – Zmiana umowy spółki. Powyższe pozwala stwierdzić, że w przypadku pierwszego przepisu chodzi o nabywanie udziałów, które już istnieją, zaś w przypadku przepisu drugiego – o objęcie udziałów, które mają dopiero zostać utworzone.

Ustawodawca wprowadził przy tym nie tylko zakazy składania ofert do kręgu nieoznaczonych adresatów, ale także „uszczelnił system” przez wprowadzenie także zakazów dotyczących szeroko pojętej promocji nabycia lub objęcia udziałów w kapitale zakładowym (reklama może przecież ofertą nie być i stanowić proste obejście zakazu dot. kierowania ofert).

II. Kwestie końcowe

Za nieprzestrzeganie zakazów omówionych w pkt. I powyżej, przewidziano alternatywne sankcje w postaci: grzywny, kary ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do 6 miesięcy. To, że katalog kar obejmuje oprócz grzywny także ograniczenie wolności i pozbawienie wolności uznać należy za surowe podejście ustawodawcy do kwestii łamania omówionych zakazów.

Przepisy nowelizujące k.s.h. wchodzą w życie w odległym terminie, bo dopiero 10 listopada 2023 roku, jednak z uwagi na częste używanie zakazanego mechanizmu inwestowania w spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w dotychczasowej praktyce, a także zagrożenie surową sankcją, już teraz zwracamy Państwa uwagę na nadchodzące zmiany.

 

Aplikant radcowski
Laura Mańkowska

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu