POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

TSL

Od wielu lat jesteśmy stale zaangażowani w obsługę prawną przedsiębiorstw działających na różnych płaszczyznach w międzynarodowym transporcie morskim, drogowym i kolejowym.

Wśród naszych Klientów są renomowani przewoźnicy, spedytorzy, agenci, operatorzy intermodalni, przeładowcy, linie żeglugowe, armatorzy oraz przedsiębiorcy zajmujący się budową i utrzymaniem infrastruktury transportowo-logistycznej.

Zajmujemy się w sposób kompleksowy opracowywaniem i weryfikacją dokumentacji umownej kształtującej różne aspekty współpracy w obszarze transportu spedycji i logistyki (umowy transportowe, magazynowe, spedycyjne).

Zapewniamy pełne wsparcie prawne przy nabywaniu tytułów prawnych do nieruchomości (porty, magazyny, centra logistyczne, grunty inwestycyjne), środków transportu (statków, promów, urządzeń transportowych) oraz suprastruktury (sprzętu przeładunkowego, suwnic, żurawi).

Świadczymy pomoc prawną w zakresie realizacji przedsięwzięć budowlanych (inwestycji drogowych, kolejowych i morskich), takich jak np. budowa hal magazynowych, terminali przeładunkowych czy bocznic kolejowych.

Wspieramy Klientów w związku z prowadzonymi postępowaniami reklamacyjnymi, dochodzeniem roszczeń i rozwiązywaniu sporów (polubownie lub przed sądami powszechnymi) zaistniałych na tle realizacji zawartych umów.

W ramach współpracy z organizacjami branżowymi, aktywnie uczestniczymy w konsultowaniu i opracowywaniu nowych rozwiązań prawnych branży TSL.