POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

IT i nowe technologie

Wspieramy aktywnie polskie i zagraniczne firmy z branży IT i nowych technologii, zarówno na etapie ich tworzenia jak i we wszelkich aspektach związanych z rozwojem ich działalności

Dzięki codziennej pracy z producentami gier komputerowych, aplikacji, utworów audiowizualnych pewnie poruszamy się w regulacjach prawnych dotyczących praw autorskich i pokrewnych.

Z perspektywy naszych Klientów kluczowe jest, że rozumiemy ich otoczenie biznesowe zapewniając bezpieczeństwo ich  innowacyjnych produktów i rozwiązań.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie doboru formy prawnej, relacji z inwestorami oraz ukształtowania zasad współpracy wewnątrz firmy.

Opracowujemy: kompleksową dokumentację związaną z transferem  praw autorskich do oprogramowania, umowy licencyjne i regulaminy świadczenia usług.

Pomagamy w zabezpieczeniu i prawidłowym zarządzaniu prawami własności intelektualnej. Doradzamy przy sporach wynikających z naruszenia praw autorskich.

Dokonujemy zgłoszenia znaków towarowych do rejestracji w trybach: krajowym (Urząd Patentowy RP), wspólnotowym (Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej EUIPO w Alicante), międzynarodowym w ramach Porozumienia madryckiego (Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie).

Jesteśmy autorami szeregu publikacji i prelegentami szkoleń z zakresu IT i praw własności intelektualnej.