POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

ZWOLNIENIE MARYNARZY Z OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Data publikacji: 16-04-2020

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „rozporządzenie”), osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni.

Zgodnie z treścią rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych przez:

– rybaków w rozumieniu ustawy o pracy na statkach rybackich,

– marynarzy w rozumieniu  ustawy o pracy  na  morzu,  w tym marynarzy po upływie okresu pracy na statku schodzących ze statku w polskim porcie celem bezzwłocznej repatriacji,

– osoby wykonujące pracę lub świadczą usługi  na  morskich  platformach  wydobywczych i wiertniczych   zlokalizowanych   na   obszarze   Polskiej Wyłącznej  Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego  w oparciu  o inny  stosunek  niż  marynarska  umowa o pracę,

– członków załogi statków morskich lub statków żeglugi śródlądowej.

Jak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, wyłączenie z obowiązku odbycia kwarantanny dotyczy przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej w ramach wykonywania czynności zawodowych. Wyłączenie to nie ma zatem zastosowania w sytuacji, gdy marynarz lub członek załogi wraca do kraju w inny sposób niż w ramach podróży na statku, na którym jest zatrudniony lub wpisany na listę załogi.

Marynarz lub członek załogi statku, który po zakończeniu zatrudnienia zszedł ze statku w porcie zagranicznym i udaje się do miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza granicy w ramach wykonywania czynności zawodowych, wobec czego podlegać będzie obowiązkowej kwarantannie.

Obowiązek odbycia kwarantanny nie dotyczy również marynarzy, którzy po upływie okresu pracy na statku schodzą ze statku w polskim porcie w celu bezzwłocznej repatriacji poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto, zgodnie z treścią § 2 ust. 11 rozporządzenia, w uzasadnionych przypadkach dopuszczalne jest skrócenie lub zwolnienie danej osoby z obowiązku odbycia kwarantanny. Oznacza to możliwość skrócenia okresu obowiązkowej kwarantanny w przypadku marynarzy i członków załogi statków, celem powrotu na statek uprawiający żeglugę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Skrócenie okresu obowiązkowej kwarantanny przez państwowego inspektora sanitarnego możliwe jest po przedstawieniu dokumentów, z których wynika konieczność powrotu na statek – np. zaświadczenia od armatora lub  agencji zatrudnienia.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu