POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK

Data publikacji: 18-03-2020

W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę nr 1/2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (dalej: „Uchwała nr 1/2020”). Na podstawie Uchwały nr 1/2020 ustalono:

 1. wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, na poziomie 1,00 %,
 2. wysokość oprocentowania kredytu refinansowego udzielanego pod zastaw papierów wartościowych na poziomie 1,50 %,
 3. wysokość oprocentowania lokaty terminowej przyjmowanej od banków przez Narodowy Bank Polski na poziomie 0,50 %,
 4. wysokość stopy redyskontowej weksli przyjmowanych od banków do redyskonta przez Narodowy Bank Polski na poziomie 1,05 %,
 5. wysokość oprocentowania kredytu refinansowego, niewymienionego w pkt 2. na poziomie 2,50 %,
 6. wysokość  stopy dyskontowy weksli przyjmowanych od banków do dyskonta przez Narodowy Bank Polski na poziomie 1,10 %.

Uchwała nr 1/2020 weszła w życie w dniu 18 marca 2020 r.

Wysokość stopy referencyjnej NBP wpływa w sposób bezpośredni na wysokość odsetek ustawowych (kapitałowych), odsetek ustawowych za opóźnienie oraz odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych określonych na podstawie ustawy z  8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

W związku z podjęciem Uchwały nr 1/2020:

 1. odsetki ustawowe (kapitałowe) od dnia 18 marca 2020 r. wynoszą 4,50 % w skali roku (należne na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu cywilnego) – wysokość odsetek uległa obniżeniu o 0,50 % w skali roku,
 2. maksymalna stawka odsetek ustawowych (kapitałowych) od dnia 18 marca 2020 r. wynosi 9,00 % w skali roku (należne na podstawie art. 359 § 21 Kodeksu cywilnego) – wysokość odsetek maksymalnych uległa obniżeniu o 1,00 %,
 3. odsetki ustawowe za opóźnienie od dnia 18 marca 2020 r. wynoszą 6,50 % w skali roku (należne na podstawie art. 481 § 2 Kodeksu cywilnego) – wysokość odsetek uległa obniżeniu o 0,50 % w skali roku,
 4. maksymalna stawka odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 18 marca 2020 r. wynosi 13,00 % (należne na podstawie art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego) – wysokość odsetek uległa obniżeniu o 1,00 % w skali roku.

Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych, w dniu wejścia w życie Uchwały nr 1/2020, nie uległy zmianie, albowiem do wyliczenia wysokości tego rodzaju odsetek stosuje się stopę referencyjną NBP obowiązującą w dniu 1 stycznia danego roku – w stosunku do odsetek należnych za okres od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca oraz obowiązującą w dniu 1 lipca danego roku – w stosunku do odsetek należnych za okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.

Biorąc pod uwagę aktualną wysokość stopy referencyjnej NBP, wysokość odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r., będzie wynosić:

 1. 9,00 % w skali roku, w przypadku gdy dłużnikiem jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (obniżenie o 0,50 %),
 2. 11,00 % w skali roku, w przypadku gdy dłużnikiem nie jest podmiot publiczny będący podmiotem leczniczym (obniżenie o 0,50 %).

Wskutek podjęcia Uchwały nr 1/2020 nie uległy natomiast zmianie odsetki od zaległości podatkowych oraz odsetki od składek na ubezpieczenie społeczne.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu