POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Paulina Ekalt-Kaszyńska

Paulina Ekalt WGO Legal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Cztery semestry studiowała na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku prawo polsko-niemieckie. Stypendystka dwóch niezależnych stypendiów naukowych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina. Obecnie aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie.

Paulina specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa gospodarczego, spółek handlowych oraz szeroko pojętego prawa cywilnego. Związana z kancelarią od 2018 r.

Biegle posługuje się językiem niemieckim.

p.ekalt-kaszynska@wgolegal.pl