POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Laura Mańkowska

Laura Mańkowska WGO Legal

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 2019, broniąc na ocenę bardzo dobrą pracę magisterską pt. „Przymusowy wykup akcji na gruncie art. 418 Kodeksu spółek handlowych”. W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. W 2023 roku zdała egzamin radcowski w wyróżnieniem.

Laura zajmuje się przede wszystkim kompleksową obsługą spółek prawa handlowego, w tym podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo nowych technologii, prawo autorskie, prawo pracy, prawo korporacyjne oraz zagadnienia związane z procesem budowlano-inwestycyjnym.

Uczestniczyła m.in. w postępowaniach przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), postępowaniach przed Rzecznikiem Finansowym oraz w projektach due diligence.

Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów, pracując w kancelariach radcowskich, w tym w jednej z największych w województwie zachodniopomorskim.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

l.mankowska@wgolegal.pl