POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Krzysztof Wiszniewski

Radca prawny Krzysztof Wiszniewski Szczecin

Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim. Ukończył także studia podyplomowe Executive Master of Business Administration (Swiss Business School we współpracy z Uniwersytetem WSB Merito).

Krzysztof jest członkiem założycielem i członkiem zarządu Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego oraz reprezentuje WGO Legal w Polsko-Greckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej. Jest współautorem monografii „Pełnomocnictwo procesowe w sprawach cywilnych”.

Posiada wieloletnie doświadczenie jako prawnik biznesowy. Brał udział w projektach z zakresu fuzji i przejęć, redomicylacji, przeflagowania, restrukturyzacji grup kapitałowych, badań due diligence. W ramach bieżącej pomocy klientom, formułuje i negocjuje kontrakty handlowe, doradza w strategicznych procesach oraz wspiera przedsiębiorców w codziennym funkcjonowaniu. Krzysztof szczególnie dobrze zna branżę produkcyjną, transportową, promową i budowlaną.  Specjalista w zakresie sporów sądowych, obrotu gospodarczego i międzynarodowej wymiany handlowej oraz zagadnień korporacyjnych, cywilistycznych i pracowniczych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

k.wiszniewski@wgolegal.pl