POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Krzysztof Kwapiński

Krzysztof Kwapiński WGO Legal

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2010 roku jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej. Jest członkiem założycielem Stowarzyszenia Aplikantów Adwokackich Rzeczypospolitej Polskiej, w którym pełnił funkcję członka Komisji Rewizyjnej. W trakcie aktywności zawodowej był uczestnikiem wielu szkoleń m.in. z zakresu obrotu gospodarczego, prawa handlowego, prawa cywilnego, prawa karnego oraz karno-skarbowego, przestępczości gospodarczej, jak również prawa procesowego.

Specjalizuje się w prowadzeniu sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego oraz karnego.

Krzysztof posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz egzekwowaniu należności. W ramach prowadzonej praktyki zawodowej zajmuje się kompleksową obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, budowlanego, transportowego oraz cywilnego. Współpracując z największym przedsiębiorstwem budowlanym w województwie zachodniopomorskim uzyskał bogate doświadczenia w obsłudze kontraktów budowlanych i infrastrukturalnych, w tym prowadzeniu negocjacji przy zawieraniu umów o roboty budowlane, realizacji robót, doradztwie uczestnikom procesu budowlanego oraz dochodzeniu roszczeń wynikających
z wykonanych robót. Krzysztof posiada także wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych oraz karno-skarbowych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego.

k.kwapinski@wgolegal.pl