POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Andrzej Oryl

Radca pawny Andrzej Oryl Szczecin

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Członek American Intellectual Property Law Association (AIPLA) oraz członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (PMLA).

Andrzej zajmuje się sprawami korporacyjnymi, kontraktami M&A, oraz przekształceniami spółek handlowych, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej
i nowych technologii oraz ochrony danych osobowych.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

a.oryl@wgolegal.pl