POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

PODMIANA ZAŁOGI STATKU W CZASIE EPIDEMII – WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Data publikacji: 10-04-2020

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące podmiany załóg, które przez rozwój epidemii koronawirusa zostały wstrzymane. Ponadto, zobligowała państwa członkowskie UE do wyznaczenia sieci portów, w których będą miały odbywać się szybkie i sprawne podmiany.

Na skutek epidemii marynarze od kilku tygodni nie mogą zejść z pokładów statków. Organy branży morskiej zwróciły się do państw członkowskich z żądaniem o bezzwłoczne podjęcie działań w tej sprawie. Według raportów, morska branża turystyczna najmocniej ucierpiała wskutek pandemii, tysiące osób z załogi jest nadal uwięziona na jednostkach, bez możliwości ich opuszczenia i powrotu do domu.

Komentarz w tej sprawie udzielił komisarz ds. transportu, Adina Vălean – „Przyjęte dziś wytyczne (8 kwietnia) obejmują porady sanitarne i zalecenia dotyczące podmiany załogi i jej zejścia na ląd. Zwracam się do państw członkowskich o wyznaczenie portów, w których będzie mogła odbyć się sprawna podmiana załóg i jednocześnie przypominam, iż armatorzy statków wycieczkowych ponoszą odpowiedzialność za swoich pasażerów i pracowników a także leży na nich obowiązek bezpiecznego sprowadzenia wszystkich do domu”.

Urzędnicy z Brukseli nakazali rządom państw członkowskich stosowanie wytycznych KE. W szczególności mają respektować przepisy dotyczące ułatwiania procedur tranzytowych. Ponadto, jeśli na pokładach statków znajdują się obywatele spoza UE, należy na granicy wydać im wizy upoważniające do zejścia na ląd w wyznaczonych portach UE. Jednocześnie, operatorzy statków wycieczkowych będą odpowiedzialni za przeprowadzenie repatriacji pasażerów i załóg jednostek wycieczkowych także w portach poza UE. Ponadto, na armatorów nałożono dodatkowe obowiązki, dotyczące zapewnienia członkom sowich załóg niezbędnego wyposażenia ochronnego, w przypadku koniecznej opieki medycznej.
Według wytycznych Komisji, członkowie załogi nie będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, jeśli cała załoga jest zdrowa oraz ostatnie zawinięcie do portu odbyło się ponad dwa tygodnie temu.

Międzynarodowa Izba Żeglugi (International Chamber of Shipping – ICS) pozytywnie odniosła się do wytycznych wydanych przez KE. Ponadto, w porozumieniu ze związkiem marynarzy wystosowała pismo do przywódców G20 w celu wsparcia i zachęcenia do natychmiastowego podjęcia działań na rzecz bezpiecznej wymiany załóg.

Tekst Wytycznych :

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/guidelines-protection-health-repatriation-_seafarers-passengers_0.pdf

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/qanda_20_632

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wyamgane