POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

PLANOWANE ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY PRACOWNIKÓW PRZYGRANICZNYCH

Data publikacji: 30-04-2020

Dziś, tj. 30 kwietnia 2020 r. na stronie rządowej został opublikowany projekt nowego Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Projektowane rozwiązanie zakłada od dnia 4 maja 2020 r. zmniejszenie ograniczenia w kwestii konieczności poddania się kwarantannie osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym, a także uczniów pobierających naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym.

Osoby, o których mowa wyżej, zwolnione będą z odbywania obowiązkowej kwarantanny jednakże przekraczając granicę państwową zobowiązane będą udokumentować Straży Granicznej wykonywanie czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych lub pobieranie nauki w państwie sąsiadującym.

Powyższej regulacji nie stosuje się jednak do osób wykonujących zawód medyczny oraz osób wykonujących czynności zawodowe, służbowe lub zarobkowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej. Osoby takie mają obowiązek odbycia, po przekroczeniu granicy państwowej, obowiązkowej kwarantanny trwającej 14 dni licząc od dnia następującego po przekroczeniu tej granicy, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi lub gospodarującymi.

Kancelaria wystąpiła do Ministerstwa Zdrowia o zmianę zapisów, tak by personel medyczny został także objęty wyłączeniem z obowiązku odbywania obowiązkowej kwarantanny.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu