POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

KREDYTY FRANKOWE – POWÓDZTWO PRZECIWKO RAIFFEISEN BANK

Data publikacji: 05-05-2020

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rzecznik Finansowy poinformował, że skierował do sądu powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Praktyki te polegają na kierowaniu w stosunku do kredytobiorców roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu.

Rzecznik Finansowy poinformował, że w przedmiotowej sprawie występuje na rzecz oznaczonych klientów, którzy uzyskali prawomocny wyrok sądowy stwierdzający nieważność umowy kredytu hipotecznego indeksowanego kursem waluty obcej w postaci franka szwajcarskiego. Po uprawomocnieniu się korzystanego dla kredytobiorców wyroku, bank wezwał kredytobiorców do zapłaty kwoty znacznie przekraczającej wysokość udzielonego kredytu, z czego niemalże połowa roszczenia została określona jako wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu.

Rzecznik Finansowy zaznaczył, że działanie banku należy ocenić jednoznacznie negatywnie, wskazując, że, w jego ocenie oraz jego ekspertów, roszczenia kierowane przez bank nie znajdują podstawy prawnej zarówno na gruncie prawa krajowego, jak również prawa unijnego. Rzecznik Finansowy uznał, że działania banku świadczą o stosowaniu nieuczciwych praktyk rynkowych przez ten bank, zaś jako podmiot powołany do ochrony interesów klientów podmiotów rynku finansowego posiada legitymację do występowania z powództwem przeciwko podmiotom rynku finansowego, które stosują takie nieuczciwe praktyki rynkowe.

Kwestia roszczeń banków o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału jest niezwykle istotna z punktu widzenia kredytobiorców, którzy uzyskali korzystne wyroki unieważniające umowy kredytowe, co w szczególności dotyczy tzw. kredytów frankowych. Po wydaniu wyroku z dnia 3 października 2019 r. przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie C-260/18 (Dziubak vs. Raiffeisen Bank) przedstawiciele banków zapowiadali kierowanie w stosunku do byłych klientów roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału. Działania banków są powszechnie stosowane, stąd też skierowane przez Rzecznika Finansowego powództwo stanowi kolejną, istotną odsłonę sporu pomiędzy tzw. frankowiczami oraz bankami.

Na bieżąco będziemy śledzić przedmiotowy proces przeciwko Raiffeisen Bank International AG, zaś o kolejnych etapach postępowania będziemy Państwa niezwłocznie informować.

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu

FORMULARZ KONTAKTOWY

* Pola wyamgane