POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

DELEGOWANIE OBYWATELI UKRAINY DO PRACY W NIEMCZECH

Data publikacji: 15-06-2021

Do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia określonych usług przez pracowników z państw trzecich niezbędna jest tzw. wiza „Vander Elst”. W związku z czym przed delegowaniem takiego pracownika, należy przeprowadzić procedurę wizową.

Podstawowym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między delegującym pracodawcą a pracownikiem, który ma być delegowany. Wiza „Vander Elst” ma zastosowanie jeśli przed delegowaniem pracownik świadczył/będzie świadczył po zakończeniu delegacji pracę w pierwszym państwie UE, z którego został/zostanie delegowany.

Wnioski wizowe można składać w Dziale Wizowym Ambasady Niemiec w Warszawie. W celu złożenia wniosku zainteresowany musi stawić się osobiście. Wniosek składa się z kompletem niezbędnych dokumentów.

Omówione wyżej rozwiązanie, wiąże się także przede wszystkim z przeprowadzeniem odpowiedniej procedury uzyskania pozwolenia na pracę przez obywatela Ukrainy w Polsce.

Aby móc legalnie oddelegować pracowników będących obywatelami Ukrainy do pracy w Niemczech, cudzoziemiec oraz jego pracodawca musi spełnić następujące warunki:

  • pracownik musi mieć zapewnione przynajmniej minimalne wynagrodzenie,
  • cudzoziemiec przed oddelegowaniem musi posiadać umowę z polskim pracodawcą, a co za tym idzie musi być u niego zatrudniony, ponadto musi posiadać prawo pobytu (najlepiej wizę długoterminowa z prawem pracy lub kartę pobytu), musi być ubezpieczony i muszą być odprowadzane na niego składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,
  • polski pracodawca musi mieć zawartą umowę o świadczenie usługi z niemieckim odbiorcą.

Świadczenie pracy na terenie Niemiec nie może być jedynym celem zatrudnienia cudzoziemca – nie może on być zatrudniony tylko i wyłącznie w celu oddelegowania do pracy w Niemczech.

Delegowanie musi mieć charakter okazjonalny. W przeciwnym przypadku cudzoziemiec musi posiadać zezwolenie na pracę w Niemczech.

Paulina Ekalt

skontaktuj się Z NAMI

zadzwoń

+48 915 774 741

adres biura

ul. Felczaka 16/1, Szczecin

social media

nasza lokalizacja

WGO Legal adres mapa dojazdu