POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

Maja Długosz

Maja Długosz WGO Legal

Ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w 2022 r., broniąc pracy magisterskiej pt. „Postępowanie odrębne w sprawach własności intelektualnej” w katedrze postępowania cywilnego.

Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie od stycznia 2023 r. oraz Starościni I roku aplikacji.

Maja specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej, prawną obsługą przedsiębiorców, prawem w biznesie, prawem konsumenta oraz prawem w social-mediach.

Edukuje online o prostych zagadnieniach prawnych, którymi warto się interesować, wspierając tym twórców internetowych, konsumentów oraz przedsiębiorców.

Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.

m.dlugosz@wgolegal.pl