+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY

KONTROLA TRZEŹWOŚCI W ZAKŁADZIE PRACY – NOWE PRZEPISY

W dniu 7 czerwca 2022 r. do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (dalej: „Projekt”). Projekt zmierza do stworzenia podstaw dla pracodawcy do wprowadzenia i przeprowadzania prewencyjnej kontroli pracowników na obecność alkoholu lub środków działających podobnie do alkoholu w ich organizmach,

Więcej

CZY WPROWADZENIE SYSTEMU NO-FAULT TO DOBRE ROZWIĄZANIE?

Temat systemu no-fault powrócił wraz z projektem zmian w Kodeksie karnym, który w dniu 22 lutego br. wpłynął do Sejmu, a nad którym obecnie obraduje Senat. Jedną z proponowanych zmian we wspomnianym projekcie jest zaostrzenie odpowiedzialności karnej lekarzy za popełnienie przestępstwa nieumyślnego spowodowania śmierci – z kary wynoszącej od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia

Więcej