POL | ENG | DE

+48 91 577 47 41 office@wgolegal.pl Polish | English | Deutsch

CZY DODATEK OSŁONOWY BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z INFLACJĄ?

CZY DODATEK OSŁONOWY BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z INFLACJĄ?

Data publikacji: 31-12-2021

W tym artykule przybliżymy zagadnienie dodatku osłonowego, podmiotowe oraz przedmiotowe kryteria jego przyznania, jak również wskażemy czynniki wpływające na wysokość świadczenia. Dodatek osłonowy stanowi jedno z narzędzi do walki z rosnącą inflacją i wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym. Zapraszamy do lektury! Aplikant radcowski Agata Kmieć

KLAUZULE INDEMNIFIKACYJNE

Data publikacji: 27-12-2021

W tym artykule wyjaśnimy istotę klauzul indemnifikacyjnych, które coraz częściej spotyka się w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami. Rolą klauzul indemnifikacyjnych jest niwelowanie różnego rodzaju ryzyka w relacjach handlowych, co czyni je istotnym elementem negocjacji. Zapraszamy do lektury! Aplikant radcowski Laura Mańkowska

JUŻ WKRÓTCE – OCHRONA SYGNALISTÓW W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Data publikacji: 12-11-2021

Ochrona prawna sygnalistów, tzn. osób, które zgłaszają zaobserwowane przez siebie naruszenia prawa szkodliwe dla interesu publicznego, o których dowiedziały się w związku z pracą, nie jest zagadnieniem nowym, jednak do tej pory ochrona sygnalistów  nie doczekała się uregulowania w polskim systemie prawnym. To zmieni się już wkrótce, aczkolwiek nie jest znana dokładna data wejścia w

Więcej

ZARZĄDY PORTÓW ZAJMĄ SIĘ OBSŁUGĄ MORSKICH FARM WIATROWYCH?

Data publikacji: 29-10-2021

W dniu 30 października 2021 wchodzi w życie zmiana do ustawy o portach i przystaniach morskich [„ustawa portowa”] zezwalająca podmiotom zarządzającym portami na „świadczenie usług portowych dotyczących obsługi budowy i eksploatacji morskich farm wiatrowych”. Zmiana wprowadza kolejny wyłom w zasadzie ustrojowej portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej polegającej na rozgraniczeniu funkcji administracyjno-zarządzającej (podmioty zarządzające

Więcej

NIEMIECKA USTAWA W SPRAWIE NALEŻYTEJ STARANNOŚCI W ŁAŃCUCHU DOSTAW I JEJ WPŁYW NA POLSKIE FIRMY

Data publikacji: 14-10-2021

Ustawa o należytej staranności w łańcuchu dostaw (niem. Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz – LkSG) to nowa regulacja w niemieckim systemie prawnym. Zobowiązuje firmy mające siedzibę główną, główny oddział, centralę administracyjną, czy siedzibę statutową lub oddział w Niemczech, do przestrzegania ściśle określonych reguł, dotyczących przestrzegania przez przedsiębiorstwa praw człowieka poprzez realizację określonych obowiązków w zakresie tzw. należytej staranności. Podstawowe

Więcej

OUTSOURCING PRACOWNICZY W BRANŻY IT

Data publikacji: 17-09-2021

W tym artykule przybliżymy zagadnienie outsourcingu pracowniczego, który cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców poszukujących metod ograniczenia kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenia elastyczności w nawiązywaniu współpracy, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na specjalistów z określonych dziedzin. Konieczność zaangażowania w tworzenie oprogramowania ekspertów z wielu stref, a także duża konkurencyjność na rynku powoduje, że outsourcing jest szczególnie

Więcej

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – NA JAKIE ZAPISY NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ?

Data publikacji: 09-09-2021

Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane? Poniżej przedstawiamy 5 wybranych aspektów istotnych z punktu widzenia wykonawcy i inwestora. 1. W umowach o roboty budowlane często pojawiają się postanowienia zawierające oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją projektową i stwierdzeniu, że jest ona wystarczająca do należytego wykonania robót budowlanych. Taka praktyka

Więcej

WAKACJE 2021 W REŻIMIE SANITARNYM

Data publikacji: 06-08-2021

Sezon wakacyjny roku 2021 trwa w najlepsze. Wiele osób mimo trwającej pandemii wirusa COVID-19 zdecydowało się na zagraniczną podróż. Z pewnością przyczyniły się do tego ogólnodostępne szczepionki, a co za tym idzie niebagatelny spadek zakażeń oraz zgonów, co niewątpliwie uspokoiło obywateli Unii Europejskiej. Przekraczanie granic państw i trudności z tym związane to tylko jedno z

Więcej

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

Data publikacji: 04-08-2021

W ostatnich dniach pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Poza wdrożeniem kilku rozwiązań prawno-organizacyjnych, projekt zakłada nowe zasady wypłaty rekompensat za zdarzenia medyczne. Najważniejsze założenia projektu: wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta ZAMIAST obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach

Więcej

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOŻĄDANE SKUTKI SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19?

Data publikacji: 21-06-2021

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane skutki szczepionek przeciwko COVID-19 i rozstrzygniemy kto ponosi taką odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów, spróbujemy poznać przyczynę pojawienia się wątpliwości, które narosły wokół tego tematu, wyjaśnimy również co oznacza stwierdzenie, że szczepionki zostały jedynie „warunkowo” dopuszczone do obrotu. Zapraszamy do lektury! Aplikantka radcowska Aleksandra Wrzosek