Podejmujemy się wsparcia prawnego wyłącznie w obszarach, w których dysponujemy wiedzą i doświadczeniem, albowiem tylko wówczas możemy być pewni, że zagwarantujemy profesjonalną ochronę interesów tych, którzy nam zaufali.

Kancelaria koncentruje swoją działalność na branży portowo – morskiej, transportowo- logistycznej, energetycznej oraz IT.

Aktualności

Krzysztof Wiszniewski

Radca prawny Krzysztof Wiszniewski absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz studiów doktoranckich na Uniwersytecie Szczecińskim.
Członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (PMLA). Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze przedsiębiorców, m.in. w branży transportowej, promowej, spedycyjnej, produkcyjnej, stoczniowej i handlowo-usługowej.
Specjalista w zakresie sporów sądowych, obrotu gospodarczego i międzynarodowej wymiany handlowej oraz zagadnień korporacyjnych, cywilistycznych i pracowniczych.
E-mail: k.wiszniewski@wgolegal.pl

Piotr Gajlewicz

Radca prawny Piotr Gajlewicz posiada tytuł LL.M. w zakresie Międzynarodowego Prawa Gospodarczego i Zarządzania Przedsiębiorstwem (Universität Rostock), absolwent Szkolenia Prawo i Biznes w Unii Europejskiej (Istituto Universitario di Studi Europei w Turynie).
Członek Rady Interesantów Portu Szczecin, Stowarzyszenia Ekspertów Morskich (MEA), Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (PMLA) oraz Niemiecko- Polskiego Stowarzyszenia Prawników (DPJV). Radca Prawny Piotr Gajlewicz koncentruje swoją działalność na polsko – niemieckim obrocie prawnym ze szczególnym uwzględnieniem branży portowo- morskiej, transportowej, stoczniowej i energetycznej.
E-mail: p.gajlewicz@wgolegal.pl

Andrzej Oryl

Radca prawny Andrzej Oryl zajmuje się sprawami korporacyjnymi, kontraktami M&A, oraz przekształceniami spółek handlowych, specjalizuje się w szeroko pojętym prawie własności intelektualnej i nowych technologii oraz ochrony danych osobowych. Członek American Intellectual Property Law Association (AIPLA), doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek założyciel Polskiego Stowarzyszenia Prawa Morskiego (PMLA).
E-mail : a.oryl@wgolegal.pl

Kinga Olech

Radca prawny Kinga Olech jest absolwentką Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Już podczas studiów zdobywała doświadczenie zawodowe w kancelarii radcowskiej w Toruniu. Podczas aplikacji radcowskiej kontynuowała zdobywanie wiedzy w kancelarii radcowskiej w Szczecinie. Zajmuje się przede wszystkim obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, handlowego, cywilnego oraz prawa pracy. Ponadto, przedmiotem jej zainteresowania pozostaje prawo medyczne. Biegle włada językiem angielskim.
E-mail: k.olech@wgolegal.pl

Krzysztof Kwapiński

Adwokat Krzysztof Kwapiński jest członkiem Szczecińskiej Izby Adwokackiej od 2010 r. oraz członkiem założycielem Stowarzyszenia Aplikantów Adwokackich Rzeczpospolitej Polskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, obsłudze przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego, handlowego oraz cywilnego, jak również w obsłudze klientów indywidualnych. Ponadto, posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, karnego oraz procesowego.
E-mail : k.kwapinski@wgolegal.pl

Anna Łukaszewicz

Anna Łukaszewicz – radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. W 2017 roku ukończyła z wynikiem bardzo dobrym studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego na kierunku prawo oraz w 2020 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Łazarskiego w Warszawie w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego dla prawników. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z prawem zamówień publicznych, handlowym oraz budowlanym.
E-mail : a.lukaszewicz@wgolegal.pl

Aleksandra Wrzosek

Aleksandra Wrzosek - aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Doświadczenie zdobywała pracując w jednej z największych szczecińskich kancelarii prawnych. Była zaangażowana m.in. w kompleksową obsługę prawną podmiotów gospodarczych, armatorów, firm spedycyjnych, jak również jednej z największych w Polsce sieci prywatnych szpitali. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących funkcjonowania służby zdrowia oraz dochodzeniu roszczeń wynikłych z błędów medycznych i naruszeń praw pacjentów. Ponadto bliskie są jej prawo pracy i prawo gospodarcze. Biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim.
E-mail : a.wrzosek@wgolegal.pl

Paulina Ekalt

Paulina Ekalt - asystentka radcy prawnego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Cztery semestry spędziła na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą na kierunku prawo polsko-niemieckie. Stypendystka dwóch niezależnych stypendiów naukowych Europejskiego Universytetu Viadrina. W kręgu jej zainteresowań znajduje się prawo cywilne, gospodarcze i prawo spółek handlowych. Specjalizuje się w polsko - niemieckim obrocie handlowym. Seminarzystka na Katedrze Prawa Międzynarodowego. Biegle włada niemieckim językiem prawniczym.
E-mail : p.ekalt@wgolegal.pl

Laura Mańkowska

Laura Mańkowska – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, który ukończyła w roku 2019 z wynikiem bardzo dobrym. W toku studiów otrzymywała Stypendium Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego dla najlepszych studentów. Doświadczenie zawodowe zdobywała już w okresie studiów, pracując w kancelariach radcowskich, w tym w jednej z największych w Szczecinie. We wrześniu 2019 roku zdała egzamin wstępny na aplikację radcowską przy OIRP w Szczecinie z jednym z najwyższych wyników w okręgu. W kręgu jej zainteresowań znajdują się zagadnienia związane z szeroko pojętym prawem cywilnym, prawem handlowym oraz prawem pracy. Biegle posługuje się językiem angielskim.
E-mail : l.mankowska@wgolegal.pl

Agata Kmieć

Agata Kmieć - Aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Szczecinie. Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studiowała na kierunku prawo polsko- niemieckie, prowadzonym wspólnie przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stypendystka stypendium naukowego Europejskiego Uniwersytetu Viadrina Deutschlandstipendium. Do sfery jej zawodowych zainteresowań należy szeroko rozumiane prawo cywilne, europejskie postępowanie cywilne oraz prawo spółek handlowych. Dobrze czuje się nadto w materii prawa podatkowego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. odbywając staż w Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie. W ramach współpracy z Kancelarią zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z obsługą przedsiębiorców w zakresie prawa pracy. Biegle włada niemieckim językiem prawniczym.
E-mail : a.kmiec@wgolegal.pl

Rechtsgebiete

Herstellung und Handel

Arbeit und Dienstleistungen

Transport und Logistik

Geschäftstätigkeit und Gesellschaftsangelegenheiten

Energiewirtschaft

Bauinvestitionen und Immobilien

Steuern

Nowe technologie

Rechtsgebiete

• Herstellung und Handel
• Arbeit und Dienstleistungen
• Transport und Logistik
• Geschäftstätigkeit und Gesellschaftsangelegenheiten
• Energiewirtschaft
• Bauinvestitionen und Immobilien
• Steuern

Internationale Zusammenarbeit

Współpracujemy z międzynarodowymi firmami na terenie Polski oraz całej Europy.

Wir sprechen drei Sprachen:
• Polnisch
• Deutsch
• Englisch

Hohe Effizienz

Wir übernehmen Rechtsberatung ausschließlich in den Bereichen, in den wir über die Expertise und Erfahrung verfügen, denn nur dann können wir sicher sein, dass wir den professionellen Interessenschutz denen gewährleisten, die uns  vertraut haben.

Kontakt

Senden