PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie : (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania…

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. Projektowane zmiany przewidują swoistą rewolucję w odniesieniu do obecnie istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich o strategicznym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (Portach w Szczecinie i Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku). Zakłada się bowiem, iż podmioty zarządzające portami…

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW W dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów regulujących zasady funkcjonowania systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT). W ramach przyjętych rozwiązań, między innymi, objęto systemem  przewóz towarów realizowany transportem kolejowym. Przyczyniło się to do zmiany (rozbudowania) nazwy samej ustawy, która od tej pory…

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017   Lata 2015-2016 odznaczyły się w historii niemieckiej branży spedycyjnej rozłamem, albowiem po raz pierwszy od 1927 roku przedstawiciele branży spedycyjno-logistycznej oraz przemysłowo – handlowej nie byli w stanie dojść do porozumienia w kwestii obowiązywania jednolitego wzorca tzw. Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. “ Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen”, w skrócie…

(en)POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)

POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)   Komisja Europejska zaakceptowała projekt aktu zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/ 2014 z 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego także rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych…