OUTSOURCING PRACOWNICZY W BRANŻY IT

W tym artykule przybliżymy zagadnienie outsourcingu pracowniczego, który cieszy się zainteresowaniem wśród przedsiębiorców poszukujących metod ograniczenia kosztów prowadzenia działalności oraz zwiększenia elastyczności w nawiązywaniu współpracy, w zależności od bieżącego zapotrzebowania na specjalistów z określonych dziedzin. Konieczność zaangażowania w tworzenie oprogramowania ekspertów z wielu stref, a także duża konkurencyjność na rynku powoduje, że outsourcing jest szczególnie…

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE – NA JAKIE ZAPISY NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ?

Na jakie zapisy warto zwrócić uwagę w umowie o roboty budowlane? Poniżej przedstawiamy 5 wybranych aspektów istotnych z punktu widzenia wykonawcy i inwestora. 1. W umowach o roboty budowlane często pojawiają się postanowienia zawierające oświadczenie wykonawcy o zapoznaniu się z przekazaną dokumentacją projektową i stwierdzeniu, że jest ona wystarczająca do należytego wykonania robót budowlanych. Taka praktyka…

WAKACJE 2021 W REŻIMIE SANITARNYM

Sezon wakacyjny roku 2021 trwa w najlepsze. Wiele osób mimo trwającej pandemii wirusa COVID-19 zdecydowało się na zagraniczną podróż. Z pewnością przyczyniły się do tego ogólnodostępne szczepionki, a co za tym idzie niebagatelny spadek zakażeń oraz zgonów, co niewątpliwie uspokoiło obywateli Unii Europejskiej. Przekraczanie granic państw i trudności z tym związane to tylko jedno z…

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

W ostatnich dniach pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Poza wdrożeniem kilku rozwiązań prawno-organizacyjnych, projekt zakłada nowe zasady wypłaty rekompensat za zdarzenia medyczne. Najważniejsze założenia projektu: wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta ZAMIAST obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach…

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOŻĄDANE SKUTKI SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19 ?

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane skutki szczepionek przeciwko COVID-19 i rozstrzygniemy kto ponosi taką odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów, spróbujemy poznać przyczynę pojawienia się wątpliwości, które narosły wokół tego tematu, wyjaśnimy również co oznacza stwierdzenie, że szczepionki zostały jedynie „warunkowo” dopuszczone do obrotu.

Zapraszamy do lektury!

Aplikantka radcowska Aleksandra Wrzosek

DELEGOWANIE OBYWATELI UKRAINY DO PRACY W NIEMCZECH

Do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia określonych usług przez pracowników z państw trzecich niezbędna jest tzw. wiza „Vander Elst”. W związku z czym przed delegowaniem takiego pracownika, należy przeprowadzić procedurę wizową. Podstawowym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między delegującym pracodawcą a pracownikiem, który ma być delegowany. Wiza „Vander Elst”…

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

W dniu 19 września 2020 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [dalej jako: „ustawa Prawo budowlane”], wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje dotyczą m.in. projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę i jej unieważnienia,…

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie : (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania…

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. Projektowane zmiany przewidują swoistą rewolucję w odniesieniu do obecnie istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich o strategicznym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (Portach w Szczecinie i Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku). Zakłada się bowiem, iż podmioty zarządzające portami…