KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOŻĄDANE SKUTKI SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19 ?

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane skutki szczepionek przeciwko COVID-19 i rozstrzygniemy kto ponosi taką odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów, spróbujemy poznać przyczynę pojawienia się wątpliwości, które narosły wokół tego tematu, wyjaśnimy również co oznacza stwierdzenie, że szczepionki zostały jedynie „warunkowo” dopuszczone do obrotu.

Zapraszamy do lektury!

Aplikantka radcowska Aleksandra Wrzosek

DELEGOWANIE OBYWATELI UKRAINY DO PRACY W NIEMCZECH

Do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia określonych usług przez pracowników z państw trzecich niezbędna jest tzw. wiza „Vander Elst”. W związku z czym przed delegowaniem takiego pracownika, należy przeprowadzić procedurę wizową. Podstawowym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między delegującym pracodawcą a pracownikiem, który ma być delegowany. Wiza „Vander Elst”…