PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie : (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania…

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. Projektowane zmiany przewidują swoistą rewolucję w odniesieniu do obecnie istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich o strategicznym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (Portach w Szczecinie i Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku). Zakłada się bowiem, iż podmioty zarządzające portami…

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW W dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów regulujących zasady funkcjonowania systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT). W ramach przyjętych rozwiązań, między innymi, objęto systemem  przewóz towarów realizowany transportem kolejowym. Przyczyniło się to do zmiany (rozbudowania) nazwy samej ustawy, która od tej pory…