WAKACJE W REŻIMIE SANITARNYM

Sezon wakacyjny roku 2021 trwa w najlepsze. Wiele osób mimo trwającej pandemii wirusa COVID-19 zdecydowało się na zagraniczną podróż. Z pewnością przyczyniły się do tego ogólnodostępne szczepionki, a co za tym idzie niebagatelny spadek zakażeń oraz zgonów, co niewątpliwie uspokoiło obywateli Unii Europejskiej. Przekraczanie granic państw i trudności z tym związane to tylko jedno z…

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

W ostatnich dniach pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Poza wdrożeniem kilku rozwiązań prawno-organizacyjnych, projekt zakłada nowe zasady wypłaty rekompensat za zdarzenia medyczne. Najważniejsze założenia projektu: wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta ZAMIAST obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach…

KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOŻĄDANE SKUTKI SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19 ?

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane skutki szczepionek przeciwko COVID-19 i rozstrzygniemy kto ponosi taką odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów, spróbujemy poznać przyczynę pojawienia się wątpliwości, które narosły wokół tego tematu, wyjaśnimy również co oznacza stwierdzenie, że szczepionki zostały jedynie „warunkowo” dopuszczone do obrotu.

Zapraszamy do lektury!

Aplikantka radcowska Aleksandra Wrzosek

DELEGOWANIE OBYWATELI UKRAINY DO PRACY W NIEMCZECH

Do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia określonych usług przez pracowników z państw trzecich niezbędna jest tzw. wiza „Vander Elst”. W związku z czym przed delegowaniem takiego pracownika, należy przeprowadzić procedurę wizową. Podstawowym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między delegującym pracodawcą a pracownikiem, który ma być delegowany. Wiza „Vander Elst”…

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

W dniu 19 września 2020 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [dalej jako: „ustawa Prawo budowlane”], wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje dotyczą m.in. projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę i jej unieważnienia,…

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie : (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania…

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH

NOWE ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG W PORTACH MORSKICH Trwają konsultacje projektu ustawy o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich. Projektowane zmiany przewidują swoistą rewolucję w odniesieniu do obecnie istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich o strategicznym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa (Portach w Szczecinie i Świnoujściu, Gdyni, Gdańsku). Zakłada się bowiem, iż podmioty zarządzające portami…

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW

NOWE WYMOGI SYSTEMU REJESTRACJI I MONITOROWANIA PRZEWOZU TOWARÓW W dniu 14 czerwca 2018 r. wchodzi w życie nowelizacja przepisów regulujących zasady funkcjonowania systemu rejestracji i monitorowania przewozu towarów (SENT). W ramach przyjętych rozwiązań, między innymi, objęto systemem przewóz towarów realizowany transportem kolejowym. Przyczyniło się to do zmiany (rozbudowania) nazwy samej ustawy, która od tej pory…

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017

NIEMIECKIE WARUNKI SPEDYCYJNE – ADSp 2017   Lata 2015-2016 odznaczyły się w historii niemieckiej branży spedycyjnej rozłamem, albowiem po raz pierwszy od 1927 roku przedstawiciele branży spedycyjno-logistycznej oraz przemysłowo – handlowej nie byli w stanie dojść do porozumienia w kwestii obowiązywania jednolitego wzorca tzw. Ogólnych Niemieckich Warunków Spedycyjnych (niem. „ Allgemeine Deutschen Spediteurbedingungen“, w skrócie…