FUNDUSZ KOMPENSACYJNY ZDARZEŃ MEDYCZNYCH

W ostatnich dniach pojawił się przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt Ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. Poza wdrożeniem kilku rozwiązań prawno-organizacyjnych, projekt zakłada nowe zasady wypłaty rekompensat za zdarzenia medyczne. Najważniejsze założenia projektu: wprowadzenie dwuinstancyjnego pozasądowego systemu rekompensaty szkód z tytułu zdarzeń medycznych obsługiwanego przez Rzecznika Praw Pacjenta ZAMIAST obecnych Wojewódzkich Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach…