ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

W dniu 19 września 2020 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [dalej jako: „ustawa Prawo budowlane”], wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje dotyczą m.in. projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę i jej unieważnienia,…