ZMIANA ZASAD ŚWIADCZENIA PRACY TYMCZASOWEJ W NIEMCZECH

ZMIANA ZASAD ŚWIADCZENIA PRACY TYMCZASOWEJ W NIEMCZECH   Z dniem 01 kwietnia 2017 weszły w życie zmiany do ustawy regulującej kwestię tymczasowego użyczania pracowników [„Arbeitnehmerüberlassungsgesetz„, dalej: „AÜG“], które będą miały istotny wpływ na funkcjonowanie całej branży, w tym polskiego personelu oraz przedsiębiorców działających na rynku niemieckim.   Zgodnie z deklarowanymi założeniami, nowelizacja przepisów ukształtowana została,…

(de)POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)

POMOC PUBLICZNA DLA PORTÓW – ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE WYŁĄCZEŃ BLOKOWYCH (GBER)   Komisja Europejska zaakceptowała projekt aktu zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/ 2014 z 17 czerwca 2014r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwanego także rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych…