KWARANTANNA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Z ostatnich komunikatów podawanych przez władze wynika, iż w najbliższym czasie nawet 100.000 osób może zostać poddanych obowiązkowej kwarantannie. Nie ulega wątpliwości, że zagrożenie spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 jest coraz bardziej realne a co za tym idzie należy ściśle stosować się do zasad obowiązkowej kwarantanny. Stosownie do treści art. 2 pkt…

MORSKIE KONTROLE GRANICZNE / ZALECENIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BRANŻY MORSKIEJ

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. poinformował, iż dniem 15 marca 2020 r., godz. 0:00 w związku z wprowadzeniem w dniu 13 marca 2020 roku Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego oraz rozporządzeń MSWiA w sprawie przywrócenia tymczasowo kontroli granicznej osób przekraczających granice państwową stanowiącą granicę wewnętrzną i…

INCOTERMS 2020 – ZMIANA MIĘDZYNARODOWYCH REGUŁ HANDLU

Od 01 stycznia 2020 roku obowiązują Incoterms 2020, stanowiące praktyczne wytyczne dla importerów i eksporterów handlu światowego. Z uwagi na dynamicznie zmieniające się warunki gospodarcze, Incoterms 2010 stają się coraz bardziej nieaktualne i nieprzystające do panujących warunków handlowych, w związku z czym Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce, dalej: ICC) opracowała aktualizację Międzynarodowych…

PODATKI MARYNARSKIE – STANOWISKO KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniu 16 grudnia 2019 r. Komisja Europejska w ramach propozycji zaproponowanych przez Polskę, Cypr, Danię, Estonię i Szwecję, zatwierdziła pięć programów wsparcia transportu morskiego. Mają one zachęcić armatorów do rejestrowania statków w Europie oraz poprawić konkurencyjność unijnego sektora transportu morskiego. Ponadto pozwolą na utrzymanie wysokiego poziomu norm środowiskowych i bezpieczeństwa, a także warunków socjalnych,…

SPECUSTAWA O BUDOWIE PORTÓW ZEWNĘTRZNYCH

W dniu 09 sierpnia 2019r. Sejm  uchwalił ustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych. Przyjęte przepisy pozwolą na szybką i nieskomplikowaną budowę planowanych obecnie „portów zewnętrznych”, a więc portów o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej powstałych w wyniku zalądowienia tj. przez przekształcenie akwenu w ląd (docelowo : Port Centralny w Gdańsku, Port Zewnętrzy w…

NOWELIZACJA USTAWY O PORTACH I PRZYSTANIACH MORSKICH

W dniu 19 lipca 2019 r. Sejm niemal jednogłośnie przyjął nowelizację ustawy o portach i przystaniach morskich, 02 sierpnia br. Senat przyjął ją bez poprawek kierując do podpisu Prezydenta RP.  Nowe rozwiązania przewidują zmianę istniejącego modelu organizacyjnego portów morskich albowiem podmioty zarządzające portami uzyskają kompetencję do świadczenia usług portowych. Zakłada się ponadto, daleko idące wzmocnienie…

MORSKI FUNDUSZ ROZWOJU – konsultacje projektu ustawy

Trwają konsultacje społeczne ustawy o Morskim Funduszu Rozwoju, której projekt został opublikowany w dniu 29-ego listopada 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego Centrum Legislacji. W ramach planowanego rozwiązania zakłada się utworzenie w formie spółki akcyjnej Morskiego Funduszu Rozwoju [„MFR”], którego celem będzie – zgodnie z zapisem projektu – „finansowanie rozwoju podmiotów branży…

„PAKIET MŚP” – ułatwienia dla małych i średnich przedsiębiorstw

W piątek 9 listopada 2018 r. Sejm uchwalił przygotowany przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii Pakiet MŚP – pakiet ułatwień, oszczędności i przywilejów w prawie podatkowym i gospodarczym dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to nowelizacja niektórych ustaw, w których dokonano około 50 uproszczeń. Wprowadzone rozwiązanie zakłada, między innymi : możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt…

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY

PILOTAŻ MORSKI – PLANOWANE ZMIANY PRZEPISÓW PORTOWYCH ORAZ TARYFY MAKSYMALNYCH OPŁAT ZA USŁUGI PILOTOWE W ramach przeprowadzanych konsultacji społecznych Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie przedstawił 19 -ego czerwca 2018 projekty Zarządzeń w sprawie : (i) zmiany Przepisów Portowych oraz (ii) Zarządzenia w sprawie wprowadzenia pilotażu obowiązkowego, określenia warunków korzystania z usług pilota oraz zasad zwalniania…