OBOWIĄZKI PACJENTA – SZCZEGÓLNIE ISTOTNE W CZASIE EPIDEMII

Na początku bieżącego roku środowisko lekarskie sygnalizowało, że wdrożenie nowych obowiązków pacjenta i obostrzenie już istniejących jest konieczne. W tamtym czasie, jeszcze przed rozwojem epidemii koronawirusa, niewiele osób spodziewało się, że proponowane regulacje mogłyby być niezwykle istotnym wparciem dla poprawnego i bezpiecznego funkcjonowania polskiej służby zdrowia w czasie epidemii. Proponowane zmiany nabrały obecnie nowego znaczenia.…

WPŁYW COVID-19 NA REALIZACJĘ UMÓW O ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

W ustawie z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), zawarte zostały regulacje istotne dla rynku zamówień publicznych. Nowelizacja, uwzględniając obecną sytuację społeczno – gospodarczą wywołaną wystąpieniem COVID-19, wprowadziła zmiany dotyczące m.in.…

ZWOLNIENIE MARYNARZY Z OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (dalej „rozporządzenie”), osoba przekraczająca granicę państwową, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jest obowiązana odbyć obowiązkową kwarantannę trwającą 14 dni. Zgodnie z treścią…

PODMIANA ZAŁOGI STATKU W CZASIE EPIDEMII – WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Komisja Europejska przedstawiła wytyczne dotyczące podmiany załóg, które przez rozwój epidemii koronawirusa zostały wstrzymane. Ponadto, zobligowała państwa członkowskie UE do wyznaczenia sieci portów, w których będą miały odbywać się szybkie i sprawne podmiany. Na skutek epidemii marynarze od kilku tygodni nie mogą zejść z pokładów statków. Organy branży morskiej zwróciły się do państw członkowskich z…

ZWOLNIENIE KIEROWCY Z OBOWIĄZKOWEJ KWARANTANNY

W dniu 28 marca 2020 r. Ministerstwo Infrastruktury wydało komunikat w sprawie zasad zwolnienia kierowców zawodowych z odbycia obowiązkowej kwarantanny. Kierowcy prowadzący pojazdy samochodowe w międzynarodowym transporcie drogowym (w tym międzynarodowym transporcie kombinowanym), po przekroczeniu granicy państwowej, są zwolnieni z odbycia obowiązkowej kwarantanny, o której mowa w przepisie § 2 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia…

KORONAWIRUS A PRAWA PACJENTA

W związku z gwałtownym rozprzestrzeniam się wirusa SARS-CoV-2 wywołującym chorobę zakaźną COVID-19, zwaną również koronawirusem, z uwagi na ryzyko wystąpienia objawów tej choroby u każdego z nas, warto zwrócić uwagę na prawa przysługujące pacjentom w przypadku rozpoznania u nich ww. choroby. Prawa Pacjenta zostały uregulowane w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach…

NOWE OGRANICZENIA W PRZEMIESZCZANIU SIĘ

Od 25 marca do 11 kwietnia 2020 r. będą obowiązywały ograniczenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Obostrzenia dotyczą przemieszczania się i zgromadzeń: – opuszczenie domu tylko w usprawiedliwionych przypadkach – wyjście do pracy, sklepów spożywczych, lekarza, wyprowadzenia psa na dwór; – ograniczenie do połowy liczby miejsc dla pasażerów korzystających z komunikacji miejskiej – należy zajmować…

WYTYCZNE KOMISJI EUROPEJSKIEJ WS. PRAW PASAŻERÓW W ŚRODKACH TRANSPORTU W ZWIĄZKU Z COVID-19

W dniu 18 marca 2020 roku Komisja Europejska wydała Komunikat zawierający Wytyczne ws. stosowania praw pasażerów we wszystkich środkach transportu w związku z pandemią Covid-19 (dalej: „Wytyczne”). KE dostrzegła, że transport może być jednym z sektorów, który najbardziej ucierpi na skutek wybuchu pandemii Covid-19, m.in. z uwagi na środki zaradcze zastosowane przez władze państw europejskich,…

TARCZA ANTYKRYZYSOWA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I GOSPODARKI

Podczas dzisiejszych konferencji prasowych zostały przedstawione założenia pakietu antykryzysowego dla przedsiębiorców i gospodarki. Gospodarcza i społeczna tarcza antykryzysowa dla bezpieczeństwa przedsiębiorców i pracowników – pod taką nazwą zapowiedziano budowę pakietu pomocowego w związku  z pandemią wirusa SARS-Cov-2, który docelowo będzie obejmował pięć filarów. Jego celem jest jak najszybsze wdrożenie rozwiązań, które ograniczą skutki pandemii. Skorzystać…

ZMIANA WYSOKOŚCI ODSETEK

W dniu 17 marca 2020 r. Rada Polityki Pieniężnej podjęła uchwałę nr 1/2020 r. w sprawie stopy referencyjnej, oprocentowania kredytów refinansowych, oprocentowania lokaty terminowej oraz stopy redyskontowej i stopy dyskontowej weksli w Narodowym Banku Polskim (dalej: „Uchwała nr 1/2020”). Na podstawie Uchwały nr 1/2020 ustalono: wysokość stopy referencyjnej, określającej oprocentowanie podstawowych operacji otwartego rynku, prowadzonych…