KTO PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEPOŻĄDANE SKUTKI SZCZEPIONEK PRZECIWKO COVID-19 ?

W tym artykule przybliżymy Ci zagadnienie dotyczące odpowiedzialności za niepożądane skutki szczepionek przeciwko COVID-19 i rozstrzygniemy kto ponosi taką odpowiedzialność na gruncie obowiązujących przepisów, spróbujemy poznać przyczynę pojawienia się wątpliwości, które narosły wokół tego tematu, wyjaśnimy również co oznacza stwierdzenie, że szczepionki zostały jedynie „warunkowo” dopuszczone do obrotu.

Zapraszamy do lektury!

Aplikantka radcowska Aleksandra Wrzosek

DELEGOWANIE OBYWATELI UKRAINY DO PRACY W NIEMCZECH

Do wykonywania pracy w Niemczech na czas świadczenia określonych usług przez pracowników z państw trzecich niezbędna jest tzw. wiza „Vander Elst”. W związku z czym przed delegowaniem takiego pracownika, należy przeprowadzić procedurę wizową. Podstawowym warunkiem swobody świadczenia usług jest zawarcie umowy o pracę między delegującym pracodawcą a pracownikiem, który ma być delegowany. Wiza „Vander Elst”…

ZMIANY W PRAWIE BUDOWLANYM

W dniu 19 września 2020 r. wejdą w życie zmiany ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane [dalej jako: „ustawa Prawo budowlane”], wprowadzone ustawą z 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Nowe regulacje dotyczą m.in. projektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na budowę i jej unieważnienia,…

DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW DO PRACY W NIEMCZECH

Na mocy art. 3 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/957 z 28 czerwca 2018 r. zmieniającej dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług państwa członkowskie Unii Europejskiej zobowiązane zostały do wdrożenia we własnych porządkach prawnych zasad wynikających z tej dyrektywy do 30 lipca 2020 r. To istotna informacja m.in. dla polskich pracodawców…

III ETAP ZNOSZENIA OBOSTRZEŃ

W dniu 16 maja 2020 r. w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

 Przekazujemy Państwu do zapoznania się Opracowanie przygotowane przez naszą Kancelarię wraz z wyciągiem najistotniejszych zmian przyjętych w Rozporządzeniu. 

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 3.0

W dniu 14 maja 2020 r. została uchwalona ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Po przyjęciu przez Sejm w III czytaniu części poprawek Senatu, znowelizowana „tarcza” została skierowana do prezydenta. Przekazujemy Państwu Opracowanie zawierające najistotniejsze informacje dotyczące m.in. wsparcia dla biznesu, prawa pracy oraz podatków…

KREDYTY FRANKOWE – POWÓDZTWO PRZECIWKO RAIFFEISEN BANK

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Rzecznik Finansowy poinformował, że skierował do sądu powództwo przeciwko Raiffeisen Bank International AG z siedzibą w Wiedniu w związku ze stosowaniem przez bank nieuczciwych praktyk rynkowych. Praktyki te polegają na kierowaniu w stosunku do kredytobiorców roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za korzystanie z kapitału kredytu. Rzecznik Finansowy poinformował, że w…

PLANOWANE ZWOLNIENIE Z KWARANTANNY PRACOWNIKÓW PRZYGRANICZNYCH

Dziś, tj. 30 kwietnia 2020 r. na stronie rządowej został opublikowany projekt nowego Rozporządzenia ws. ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Projektowane rozwiązanie zakłada od dnia 4 maja 2020 r. zmniejszenie ograniczenia w kwestii konieczności poddania się kwarantannie osób przekraczających granicę w związku z wykonywaniem czynności zawodowych, służbowych lub…

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 2.0

W dniu 17 kwietnia 2020 r. Prezydent podpisał ustawę o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, tzw. „tarczę antykryzysową 2.0.”, która weszła w życie następnego dnia. Znowelizowana ustawa przewiduje rozszerzoną pomoc przedsiębiorców, którzy ucierpieli wskutek rozwoju epidemii koronawirusa. Przekazujemy Państwu przewodnik po „tarczy antykryzysowej 2.0.” , przygotowany przez zespół naszej Kancelarii.…