CZY SYGNALIŚCI DOCZEKAJĄ SIĘ WEJŚCIA W ŻYCIE USTAWY ZAPEWNIAJACEJ IM OCHRONĘ PRAWNĄ?

O planach wdrożenia unijnej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii do polskiego porządku prawnego pisaliśmy już w artykule z 12.11.2021 r., link do strony: http://www.wgolegal.pl/juz-wkrotce-ochrona-sygnalistow-w-polskim-systemie-prawnym/ Przypomnijmy więc, że Polska zobowiązana była do jej wdrożenia do dnia 17 grudnia 2021 r.…

ZMIANY W RADACH NADZORCZYCH SPÓŁEK Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

W dniu 4 kwietnia 2022 roku, Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 9 lutego 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeksu spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 807) [dalej: Ustawa zmieniająca]. Nowelizacja wprowadza przede wszystkim kompleksową regulację dotyczącą prawa holdingowego, a także zmiany w zakresie funkcjonowania rady nadzorczej w spółkach…

WZMOCNIENIE OCHRONY NABYWCÓW LOKALI MIESZKALNYCH

W miejsce ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, z dniem 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym . W uzasadnieniu projektu nowej ustawy deweloperskiej wskazano,…

PRAWA OBYWATELI UKRAINY

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, do dnia dzisiejszego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napłynęło już ponad 1,7 mln osób, dotychczas zamieszkujących terytorium Ukrainy. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba osób, które zdecydują się w najbliższych dniach na przekroczenie wschodniej granicy naszego Państwa, bowiem liczba osób szukająca pomocy na terytorium państwa polskiego jest…

CZY DYREKTYWA WORK LIFE BALANCE ZWIĘKSZY OBCIĄŻENIA PRACODAWCÓW?

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1158 z dnia 20 czerwca 2019 roku w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów oraz uchylająca dyrektywę Rady 2010/18/UE (dalej: Dyrektywa Work-life balance lub Dyrektywa) powinna zostać wdrożona do polskiego systemu prawnego najpóźniej do dnia 2 sierpnia 2022 r. Dyrektywa Work-life balance ustanawia minimalne wymagania…

CZY LEKARZ MOŻE REKLAMOWAĆ WYROBY MEDYCZNE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH ?

W tym artykule wyjaśnimy różnicę pomiędzy wyrobem medycznym a produktem leczniczym oraz dopuszczalność ich reklamowania przez lekarzy w social mediach. Przedmiotowe zagadnienie budzi sporo kontrowersji z punktu widzenia Kodeksu Etyki Lekarskiej, a nadto stanowi przedmiot projektowanych przepisów implementujących regulacje unijne.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Aleksandra Wrzosek

CZY DODATEK OSŁONOWY BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z INFLACJĄ ?

W tym artykule przybliżymy zagadnienie dodatku osłonowego, podmiotowe oraz przedmiotowe kryteria jego przyznania, jak również wskażemy czynniki wpływające na wysokość świadczenia. Dodatek osłonowy stanowi jedno z narzędzi do walki z rosnącą inflacją i wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Agata Kmieć

KLAUZULE INDEMNIFIKACYJNE

W tym artykule wyjaśnimy istotę klauzul indemnifikacyjnych, które coraz częściej spotyka się w obrocie prawnym pomiędzy przedsiębiorcami. Rolą klauzul indemnifikacyjnych jest niwelowanie różnego rodzaju ryzyka w relacjach handlowych, co czyni je istotnym elementem negocjacji.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Laura Mańkowska

JUŻ WKRÓTCE – OCHRONA SYGNALISTÓW W POLSKIM SYSTEMIE PRAWNYM

Ochrona prawna sygnalistów, tzn. osób, które zgłaszają zaobserwowane przez siebie naruszenia prawa szkodliwe dla interesu publicznego, o których dowiedziały się w związku z pracą, nie jest zagadnieniem nowym, jednak do tej pory ochrona sygnalistów  nie doczekała się uregulowania w polskim systemie prawnym. To zmieni się już wkrótce, aczkolwiek nie jest znana dokładna data wejścia w…