SKRÓCENIE TYGODNIA PRACY DO 35 GODZIN

Grupa posłów Lewicy skierowała do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ustanowienia 35-godzinnego tygodnia pracy. Celem regulacji jest skrócenie normy tygodniowego czasu pracy z przeciętnie 40 godzin do przeciętnie 35 godzin przy zachowaniu dotychczasowych wynagrodzeń. W uzasadnieniu projektu wskazano, iż proponowana zmiana pozytywnie wpłynie na stan zdrowia Polaków oraz relacje z rodziną…