PRAWA OBYWATELI UKRAINY

W związku z wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie, do dnia dzisiejszego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej napłynęło już ponad 1,7 mln osób, dotychczas zamieszkujących terytorium Ukrainy. Nie jest to z pewnością ostateczna liczba osób, które zdecydują się w najbliższych dniach na przekroczenie wschodniej granicy naszego Państwa, bowiem liczba osób szukająca pomocy na terytorium państwa polskiego jest…