CZY DODATEK OSŁONOWY BĘDZIE SKUTECZNYM NARZĘDZIEM DO WALKI Z INFLACJĄ ?

W tym artykule przybliżymy zagadnienie dodatku osłonowego, podmiotowe oraz przedmiotowe kryteria jego przyznania, jak również wskażemy czynniki wpływające na wysokość świadczenia. Dodatek osłonowy stanowi jedno z narzędzi do walki z rosnącą inflacją i wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym.

Zapraszamy do lektury!

Aplikant radcowski Agata Kmieć